Muotoaan etsivä virasto : Taiteen edistämiskeskuksen arviointi

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivien luottamuselinten rakenteen tarkoituksenmukaisuudesta, toiminnan laadusta sekä vaikuttavuudesta niille säädettyjen lakisääteisten tehtävien osalta. Taiken yhteydessä toimivia luottamuselimiä ovat taideneuvosto sekä valtion- ja alueelliset taidetoimikunnatorganisaatio.

Arviointi osoittaa, että Taiteen edistämiskeskusta pidetään asiantuntevana, osaavana ja suorituskykyisenä taiteen edistämisen virastona.

Nuorena virastona Taiteen edistämiskeskuksella on kuitenkin ollut jossain määrin vaikeuksia toimeenpanna viraston uudistuslinjauksia ja hallinnollisia prosesseja.

Arvioinnissa ehdotetaan, että Taiteen edistämiskeskuksen perustehtävää, tulevaisuuden visiota ja strategista asemointia tulee terävöittää. Myös viraston ohjausta ja johtamista tulee parantaa. Lisäksi ehdotetaan toimikuntalaitoksen rakenteen ja taiteen rahoitusmallin uudistamista sekä viraston kansainvälisen toiminnan parantamista

Ulkoisen arvioinnin tilasi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Arviointi toteutettiin 15.5.-15.12.2020 välisenä aikana.

Taiken ulkoinen arviointi on luettavissa ja ladattavissa Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Muotoaan etsivä virasto : Taiteen edistämiskeskuksen arviointi
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:11
Uusikylä Petri, Lähde Kristiina ja Lintinen Urho
ISBN 978-952-263-821-2(PDF)
ISSN 1799-0351 (PDF)

Viimeksi muokattu: 08.10.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku