Taiteen tukirahat miinuksella

9.10.2012

Valtion talousarvioesitys lykkää taiteen tukirahat alamäkeen. Perustelutekstissä todetaan, että vahvistamalla kulttuurin perustaa, luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia ja kulttuurin taloutta edistetään sivistystä, luovuutta, osaamista ja innovatiivisuutta, alueiden elinvoimaisuutta sekä työllisyyden ja kansantalouden kehitystä. Kulttuuripolitiikan yhtenä tavoitteena on kulttuurin perustan vahvistaminen. Sitä toteutetaan muun muassa käynnistämällä Taiteen edistämiskeskuksen toiminta.

Kaikilla taiteenaloilla ei ole mahdollista työskennellä taiteilijana työsuhteessa. Esimerkiksi kuvataiteilijoille ja kirjailijoille apurahat mahdollistavat keskittymisen omaan taiteelliseen työhön. Talousarviokirjan mukaan vuosiapurahan hakijoiden määrän arvellaan kasvavan vuoteen 2011 verrattuna, mutta myönnettävien apurahojen määrä vähenee kuudella. Niukkuutta jaetaan kasvavalle joukolle.

Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenoihin ensi vuoden talousarviossa esitetään 4,91 miljoonaa euroa, kuluvaan vuoteen verrattuna korotusta on 99 000 euroa, mutta vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna miinusta on 194 000 euroa. Näillä määrärahoilla pyöritetään hallintoa keskusvirastossa ja 13 aluetoimipisteessä ja maksetaan taiteilijaprofessoreiden palkkamenot. Ensi vuoden toimintamenoissa on otettu vähentävinä tekijöinä huomioon Taiteen edistämiskeskuksen osalta julkisten menojen atk-säästöjä -26 000 €, yhteishankintojen lisäämisen säästövaikutuksia -12 000 euroa ja palkkakustannusten nousu 137 000 €.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja osoitetaan taiteen edistämiseen yhteensä 225 miljoonaa euroa. Taidetoimikunnille osoitetut määrärahat supistuvat keskimääräin 2 prosenttia, muotoilun ja elokuvan määrärahat supistuvat tätä enemmän.

Talousarviokirjassa kohdennetaan veikkausvoittorahat taiteenaloittain tuhannen euron tarkkuudella. Mielessä herää etsimättä kysymys: olisiko tulevaisuudessa mahdollista antaa Taiteen edistämiskeskuksen päättää määrärahojen kohdentamisesta eduskunnan sijaan?  Tavoitteena on asiantuntijaviraston perustaminen, tarkoituksenmukaista on jatkossa käyttää sen asiantuntemusta. Sekä valtiontalous että veikkausvoittovarat ovat tiukoilla tulevina vuosina. Niukkojen resurssien jakamiseen tarvitaan viisautta ja asiantuntemusta, jota Taiteen edistämiskeskuksessa on jatkossakin useamman sadan henkilön verran.

Piia Rantala-Korhonen

Viimeksi muokattu: 15.09.2016