Kiitos ja näkemiin! (28.12.2012)
0 kommenttia

Vuosiin taiteen tuulikaapissa, Taiteen keskustoimikunnan muutostyössä, on kiitänyt nopeasti ohi. Tuntuu kuin vasta vähän aikaa sitten olisin istuutunut työpöydän ääreen ensi kertaa, vaikka onkin tullut jo aika siirtää viestikapula seuraajan käteen. Väliaikaisena johtajana Taiteen edistämiskeskuksessa aloittaa Marjo Mäenpää, juuri opetus- ja kulttuuriministeriöön valittu kulttuuriasiainneuvos. Hänen käsiinsä jätän keskeneräisen työn turvallisin mielin.


TAIKE tulee – apuraha-automaatista taidepoliittiseksi vaikuttajaksi (07.11.2012)
0 kommenttia

Tänään eduskunta hyväksyi lopullisesti taiteen edistämiskeskusta koskevan lain. Sivistysvaliokunta esitti kannanotossaan joitain muutoksia hallituksen toukokuiseen esitykseen, mutta pääpiirteissään laki hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa äänestyksen jälkeen. Keskusta ja perussuomalaiset esittivät lakiesityksen hylkäämistä.


Taiteen tukirahat miinuksella (09.10.2012)
0 kommenttia

Valtion talousarvioesitys lykkää taiteen tukirahat alamäkeen. Perustelutekstissä todetaan, että vahvistamalla kulttuurin perustaa, luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia ja kulttuurin taloutta edistetään sivistystä, luovuutta, osaamista ja innovatiivisuutta, alueiden elinvoimaisuutta sekä työllisyyden ja kansantalouden kehitystä.


Säästöjä taidehallinnosta? (11.09.2012)
0 kommenttia

Julkisen talouden ennustetaan joutuvan tiukoille tulevina vuosina. Ensi vuosi näyttää vielä sangen valoisalta, mutta vuodelle 2014 on väläytelty leikkauksia usealle taholle. Kun rahaa on niukasti, täytyy katsoa entistä tarkemmin, mihin sitä käytetään.


Dušši dušše duššat – ei anneta saamelaiskulttuurin tuhoutua! (16.08.2012)
1 kommenttia

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on tehnyt esityksen toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi. Suomessa on tilastojen mukaan noin 10 000 saamelaista, joista vuonna 2007 vain 2180 ilmoitti äidinkielekseen saamen kielen


Maakuntamatkoja ja kansainvälistä menoa (25.06.2012)
0 kommenttia

Kunnianhimoisena tavoitteenani on ehtiä tutustumaan kaikkiin alueellisiin taidetoimikuntiin puheenjohtajavuoteni aikana. Alueiden erilaiset olosuhteet ja toimintaympäristöt tulevat konkreettisesti tutuiksi paikan päällä, kaikkea ei voi ymmärtää etäyhteyksien avulla.


Taidetta vai kulttuuria? (08.05.2012)
0 kommenttia

Taiteen edistämiskeskusta koskevan lakiesityksen luonnos on herättänyt ilahduttavan paljon keskustelua. Luonnoksessa tulevan viraston tehtäväksi esitetään taiteen ja kulttuurin edistämistä. Monissa lausunnoissa on toivottu tehtävän rajaamista pelkkään taiteen edistämiseen.


Muutosten vuosi (12.03.2012)
0 kommenttia

Aloitin tammikuun alussa vuoden pätkätyön taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajana. Opetus- ja kulttuuriministeriössä pitkään työn alla ollut muutos valtion taiteenedistämisjärjestelmän uudistamiseksi on tarkoitus viedä eduskunnan päätettäväksi tämän vuoden aikana.


Antakaa kuulua lakiesityksestä (01.03.2012)
0 kommenttia

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti karkauspäivänä lakiesityksen taiteen edistämiskeskuksesta. Uusi laki on tarkoitus saada voimaan vuoden 2013 alusta alkaen. Lakiehdotuksesta on mahdollisuus antaa lausuntoja 26. maaliskuuta asti.