Korutaiteen edistäminen

Korutaiteen edistämisessä keskeistä on korualan verkostojen kokoaminen, osallisuuden lisääminen ja näkyvyyden nostaminen. Samalla kartoitetaan teknisen ja taiteellisen osaamisen säilyminen Suomessa koulutusten lakkautumisen yhteydessä.

Vuosien aikana toteutuneita osaprojekteja ovat mm. syksyllä 2018 järjestetty alan tulevaisuuteen katsova juhlaseminaari ja sen yhteyteen rakennettu alan koulumuotoisen koulutuksen 80-vuotisjuhlanäyttely. Juhlanäyttely sai myös jatkoa vuonna 2019 tulevan Korumuseon ja Lamkin järjestämänä. Aqua, Ambra, Aquila -Kotkan kansainvälinen korukilpailu järjestettiin vuonna 2020 yhteistyössä Kotkan Meripäivien ja Merikeskus Vellamon, Suomen Kultaseppien liiton ja Suomen Kellomuseon kanssa. Vuoden 2020 teemana on meren aarteet ja meripihka. Kilpailun 11 finalistia esiteltiin Espoossa Kellomuseossa syksyllä 2020, koronasta huolimatta näyttelyssä vieraili lähes 8.000 kävijää. Kesällä 2021 näyttely saa jatkoa Kotkassa Merikeskus Vellamossa.

Korutaiteilijoiden esille tuominen

Korutaiteilijoiden esilletuomiseen ovat tähdänneet mm. Korutaiteilijoiden kertomaa -illat, jotka järjestettiin kolmesti yhteistyössä Kellomuseon kanssa vuosina 2017-18. Esiintyjiä näissä illoissa oli yhteensä yksitoista ja kuulijoita yhteensä noin 440. Korutaiteilijoiden kertomaa illat vakiintuivat Kellomuseon (tulevan Kello- ja korumuseon) vuosittaiseen ohjelmaan ja ovat jatkuneet aina vuoteen 2021.

Ammattikunnan esiin nostamista jatkaa myös Suomen Kultaseppien liitto, joka jatkaa läänintaiteilijan aloittamaa Linnan juhlien korujen tiedottamistyötä. Osaltaan tätä alan tekijöiden esille tuomista ja yhteistyön mahdollistamista loi Aqua, Amabra, Aquila kansainvälinen korukilpailu ja -näyttely ja siihen liittyvät oheistapahtumat. Alan ammattilaisille, paikallisille Ornamon jäsenille järjestettiin mediapaja ja näyttely / Lahti Design Weekin, Design Venture Dayn yhteydessä toukokuussa 2019, yhteistyössä Ornamo, Taike, korutaiteilija Eero Hintsanen, Lamk.

Kansainvälisyyttä osaltaan edistämään galleria Gao Shan tulee esittelemään laajan joukon korutaiteilijoita ja -muotoilijoita Kiinassa järjestettävässä Design Shanghai-tapahtumassa. Taike on tässä yhteistyökumppanina. Tapahtuma toteutuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen kesällä 2021.

Kansainvälisyyttä osaltaan edistämään galleria Gao Shan esitteli laajan joukon korutaiteilijoita ja -muotoilijoita Kiinassa järjestettävässä Design Shanghai-tapahtumassa. Taike on tässä yhteistyökumppanina. Tapahtuma toteutui alkuperäisestä aikataulusta poiketen kesällä 2021.

Korutaide-videot

Läänintaiteilijatyöhön kuuluu erilaisten tapahtumien ja kokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen. Heräsi idea, että tapahtumien tauoilla ja odotellessa väkeä saapuvaksi voisi viedä korujen ja niiden tekemisen taidon ”ilosanomaa” eteenpäin mainosten tavoin. Videoissa on kuvattu kolmea korutaiteilijaa työssään ja haastatteluissa he kertovat korujensa synnystä ja inspiraation lähteistään. Videot siis syntyivät tarpeesta levittää taiteen tekemisen iloa laajempaan tietoisuuteen. Videot siirtyvät uuden syntyvän Kello ja korumuseon kokoelmiin vuonna 2022.  Ehdotukset kuvattavista tekijöistä pyydettiin Ornamolta, Suomen kultaseppien liitolta ja Korutaideyhdistykseltä. Kuvatut taitajat ovat Anna Rikkinen, Inni Pärnänen ja Juha Koskela. Kuvaajaksi pyydettiin korutaiteilija Wiebke Pandikow, joka omin sanoin kertoo projektista näin:

”Oli hienoa seurata, kuvata ja haastatella kolmea hyvin erilaista korutaiteilijaa heidän työhuoneissaan: Kädet, jotka koskettavat ja käsittelevät materiaalia; silmät jotka seuraavat muotoja ja näkevät jo sen, mitä tästä materiaalista tulee; äänet, jotka kertovat ajatuksista, merkityksestä, tunteista. Toivottavasti nämä videot tuovat iloa myös katsojalle.”

Taidelaitoksen saavutettavuus

Kellomuseo laajentaa toimintaansa Kello- ja korumuseoksi. Suomessa ei ole lainkaan korumuseota ja museon syntyminen on alalle merkittävä askel. Kellomuseolla on tavoite laajentaa toimintaansa Kello- ja korumuseoksi. Suomessa ei ole lainkaan korumuseota ja museon syntyminen olisi alalle merkittävä askel. Korutaiteen läänintaiteilija on mukana tässä museon syntyvaiheessa asiantuntija-apuna. Yksi kauden osaprojekteista on kartoittaa kuinka tuleva museo voisi toimia sotesektorilla (saavutettavuus näkökulma). Kysymys on siitä kuinka taidelaitos, tässä tapauksessa tuleva Kello- ja korumuseo voisi saavuttaa ne kaukaiset, huonokuntoiset, varattomat ja eri tavoin estyneet saapuviksi. Yksi jo toteutunut keino saavuttaa kaukaiset koruista kiinnostuneet on Koru-blogi. Blogin tavoite on tallentaa tekstin ja kuvien muodossa sekä korujen kulttuuriperintöä, historiaa kuin myös toimia nykypäivän muistina.

Ajatus saavutettavuudesta ajatellaan tässä niin, ettei taidelaitosten tiloilla ole niille väliä, jotka eivät sinne syystä tai toisesta pääse. Ei tilojen esteettömyydellä, vaan sillä kuinka museo saavuttaa hoitolaitoksen tai etäisen torpan. Tähän haasteeseen Heli Kauhanen etsii ratkaisuja myös osana taideasiantuntijan työtään.

Korualan koulutus

Korualan koulutuksen tilanne on viime vuosina ollut murroksessa ja tilanteen selventämiseksi uusittiin Korualan koulupolku-kartoitus vuonna 2017 sekä uusi kartoitus on työn alla vuonna 2021. Kartoituksessa läpikäydään tämänhetkistä korualan koulutuksen tilannetta Suomessa. Kartoitus on tilattavissa taideasiantuntija Heli Kauhaselta.

Koulutuksen tilannetta varten on nyt perustettu Suomen Kultaseppien liiton kanssa yhteistyössä koulutustoimikunta, jossa pyritään osaltamme vaikuttamaan koulutuksen tasoon ja alan jatkumiseen.

Vastuuhenkilö: Heli Kauhanen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2021

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku