Taiteilijat tulevat toimeen työllään

Taiken strategian vaikuttavuustavoite 1/5
Nykytaiteilija työstää teostaan.
Kuva: Kai Widell

Tavoitteet

Apurahojen joustavuus on lisääntynyt.

Apurahojen taso ja määrä on noussut.

Taiteilijoiden ansiotaso on noussut ja työllistyminen sekä toimeksiannot ovat hyvällä tasolla.

Taiteilijoiden palkkatyö on lisääntynyt.

Valtionavustukset mahdollistavat taiteilijoiden uusien ja pitempiaikaisten työsuhteiden sekä toimeksiantojen syntymisen.

Toimenpiteet

Tuemme taiteilijoiden apurahakausien ja palkkatyön joustavaa yhdistämistä. 

Tuemme riittävän toimeentulon takaavia rinnakkaisia ansaintamahdollisuuksia.

Vaikutamme päättäjiin, jotta työskentelyapurahoihin tulee korotuksia ja että niiden sekä taiteilijaeläkkeiden määrää lisätään. 

Tunnistamme erilaisten tukien vaikutukset tulonmuodostukseen. 

Lisäämme tietoa kohtuullisesta palkka- ja palkkiotasosta ja työsopimuksista yhteistyössä järjestöjen kanssa. 
Järjestämme taiteilijapalkkakokeilun.

Kampanjoimme ammattitaiteilijan osaamisen tunnistamiseksi sekä palkallisen työn tunnistamiseksi ja lisäämiseksi. 

Kannustamme valtionavustusta saavia yhteisöjä taiteilijoiden pitempiaikaisten työsuhteiden sekä toimeksiantojen solmimiseen. Edellytämme yhteisöjen palkkaavan valtionavustuksilla taiteen ammattilaisia. 
 

Taikessa on palveluita taiteilijan työuralle. 

Taiteilijoilla on vahvaa työelämäosaamista.

Taiteilijoilla on vahvaa yrittäjäosaamista.

Taideyhteisöillä on vahvaa työnantajaosaamista.

Tuemme ja neuvomme taiteilijaa uran eri vaiheissa ja niihin liittyvissä haasteissa. 

Järjestämme yhteistyössä eri virastojen, oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa valmennusta taiteilijoille työelämä- ja yrittäjyystaidoissa, ja jaamme työelämään liittyvää tietoa.

Järjestämme työnantajaosaamisesta koulutusta ja jaamme tietoa taideyhteisöille eri yhteistyökumppaneiden  kanssa.

Viranomaiset ja sosiaaliturvajärjestelmä palvelevat asiantuntevasti ja yhdenvertaisesti taiteilija-asiakkaitaan. (Vero, TE-keskukset, Kela, Mela jne.)
 

Vaikutamme viranomaisiin yhdenvertaisten tulkintojen lisäämiseksi taiteilijoiden asemasta työelämässä. 

Jaamme tietoa muille viranomaisille apurahansaajan asemasta  ja erilaisista apurahamuodoista.

Jaamme tietoa viranomaisille taiteilijan sosiaaliturvan haasteista ja erityispiirteistä. Vaikutamme sosiaaliturvauudistuksiin sekä työttömyys- ja eläketurvan uudistamiseen liittyvään lakivalmisteluun.