Taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kansainvälinen toiminta ja verkostot ovat laadukkaita ja vaikuttavia

Taiken strategian vaikuttavuustavoite 5/5
Taideyhteisön jäsenet keskustelevat pöydän ympärillä.
Kuva: Kai Widell

Tavoitteet

Valtionavustukset mahdollistavat kansainvälisen vuorovaikutuksen ja toiminnan laadun kehittymisen.

Taidekentän pohjoismainen yhteistyö on vahvistunut.

Toimenpiteet

Kehitämme pitkäjänteisiä valtionavustusinstrumentteja ja myönnämme riittävän suuria valtionavustuksia, jotka mahdollistavat kansainvälisen toiminnan.

Otamme arviointiperusteissa huomioon kansainvälistymisen tavoitteet.

Selvitämme, miten Taiken rahoitus lisää muuta rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Kehitämme omaa pohjoismaista verkostotyötämme, jotta sen toiminta kohdistuu taiteilijoiden kansainvälistymisen tueksi.

Taiteilijoilla ja organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet saada kansainvälistä rahoitusta.

Selvitämme taiteilijoiden ja organisaatioiden erilaiset kansainväliset rahoituskanavat.

Täsmennämme, mikä on Taiken rooli rahoituksen ja rahoitusneuvonnan kokonaisuudessa.

Viestimme täydentävistä rahoituskanavista ja lisäämme näihin liittyvää osaamista.

Lisäämme kansainvälistä rahoitusneuvontaamme.

Sparraamme ja rahoitamme kv-hakemuksien tekemistä. 

Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Suomen maakuvatyössä on vahvistunut.

Suomessa toimivien taiteilijoiden ja toimijoiden kansainvälinen toiminta, kotikansainvälistyminen,  kulttuurivienti ja vaihto ovat vahvistuneet. 

Lisäämme yhteistyötä taiteen alojen tiedotuskeskuksien, vientiorganisaatioiden, residenssiverkostojen, kulttuuri-instituuttien, OKM:n, UM:n ja Team Finlandin kanssa.

Tunnistamme välittäjätoimijoiden (esim. agentit, taiteelliset kuraattorit ja johtajat) merkityksen taiteilijoiden kansainvälistymisessä ja edistämme niiden toiminnan rakentumista.