Kuvataiteen alueellisten rakenteiden kehittäminen ja vahvistaminen

Alueellisten rakenteiden kehittämishankkeessa työskennellään Joensuun taiteilijaseuran kanssa, joka on maakunnan tärkein kuvataiteilijoiden aseman edistäjä noin 130 ammattilaisjäsenellä. Taiteilijaseura ylläpitää näyttelytilaa, taidelainaamoa sekä hoitaa Joensuun grafiikan pajaa yhteistyössä Joensuun kulttuuripalveluiden kanssa.

Seura on keskeinen alueellinen rakenne, jonka toiminta vaikuttaa suoraan kuvataiteilijoiden työskentelyedellytyksiin Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on seuran toimintaedellytysten parantaminen – sen rahoituksen, osaamisen ja yhteistyöverkostojen kehittäminen. Konkreettisena toimenpiteenä on seuran johtokunnan säännöllinen tapaaminen. Tapaamisissa keskustellaan jäsenistön toiveista ja kehittämistarpeista. Tärkeimpiä esille tulleita tarpeita ovat palkatun työntekijän hankkiminen hanke rahoituksen avulla sekä taidelainaamon näkyvyyden lisääminen.

Tärkeäksi osaprojektiksi hankkeessa on muodostunut Joensuun grafiikan pajan toiminnan kehittäminen, jonka puitteissa on perustettu pajan kehittämistyöryhmä sekä grafiikan pajojen valtakunnallinen yhteistyö- ja tiedotusverkosto. Verkosto tapaa syksyllä 2017. Tapaamista on suunniteltu yhteistyössä Lahden Taidegraafikoiden ylläpitämän Painovoima-pajan kanssa. Käynnistysvaiheessa on myös itäsuomalaisten taiteilijaseurojen yhteistyöverkosto Kaakon taiteen vetämänä. Tässä osaprojektissa läänintaiteilija toimii yhtenä verkoston jäsenenä.

Vastuuhenkilö: Lotta Pyykkönen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 28.02.2019

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku