Taiteilijoilla on monipuoliset mahdollisuudet työskennellä eri puolilla Suomea

Taiken strategian vaikuttavuustavoite 2/5
Arkkitehti paljain jaloin kivilattialla
Kuva: Kai Widell

Tavoitteet

Taideorganisaatioilla on ammattimaiset toimintaedellytykset eri puolilla Suomea.

Taideorganisaatioilla ja taiteilijoilla on mahdollisuudet kestävään liikkuvaan toimintaan eri puolilla Suomea.

Toimenpiteet

Vahvistamme taideorganisaatioiden taloudellisia resursseja, jotta ammattimainen toiminta mahdollistuu eri puolilla Suomea.

Tunnistamme maakuntien ja alueiden erityispiirteet, vahvuudet ja rahoitustarpeet.

Tuemme mahdollisuuksia pitkäjänteiseen, kestävään kiertue- ja näyttelytoimintaan.

Teemme yhteistyötä alueellisesti keskeisten taidelaitosten ja verkostojen kanssa.

Tuemme valtionosuuslaitosten ja vapaan kentän toimijoiden välistä yhteistyötä.
 

Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen kunnissa on vahvistunut, ja kuntien kulttuurilain tavoitteita toteutetaan.

Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen on vahvistunut maakunnissa ja hyvinvointialueilla.
 

Kehitämme ja tuotteistamme kunnille kohdistuvia palveluitamme.

Vahvistamme yhteistyötä kuntien ja muiden alueellisten viranomaisten kanssa.

Järjestämme säännöllisesti Taiken ja kuntien yhteisiä tapaamisia.

Tuemme kuntien välistä yhteistyötä, ja jaamme hyviä kokemuksia toimivista malleista ja kokeiluista.

Asetamme maakuntaliittojen kanssa yhteistyötämme koskevat tavoitteet.
 

Suomessa on viisi Taiken toiminta-aluetta, joissa henkilöstömme vastaa alueellisesta verkostotyöstä ja kehittämisestä.

Määritämme jokaiselle toiminta-alueelle Taiken vision ja strategian mukaiset kehittämistehtävät, jotka ohjaavat toiminta-alueita koskevia rekrytointeja ja resursointia.  

Nimeämme jokaiselle toiminta-alueelle moniammatilliset asiantuntijatiimit, jotka tuovat Taikeen tietoa alueen, taiteilijoiden ja taideyhteisöjen tarpeista.