Taiken strategia 2030: Suomi on taiteen maa

Taike rakentaa moniarvoista, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa taiteen ja kulttuurin avulla. Taike vahvistaa taiteen tekemistä ammattina ja elinkeinona sekä taideyhteisöjen toimintaa ja rakenteita. Taike edistää taiteen ja kulttuurin kansainvälistä vuorovaikutusta ja vientiä. 
Eri värisiä valokeppejä seinää vasten.
Kuva: Rasmus Hartikainen

Taiken arvot

Yhdenvertaisuus

Käytämme kaikille yhdenvertaisia prosesseja. Emme ylläpidä syrjiviä rakenteita. Henkilöön liittyvät tekijät, kuten etninen tai kansallinen alkuperä, asuinpaikka, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai terveydentila eivät vaikuta kielteisesti asiakkaan, sidosryhmän tai henkilöstön kohteluun tai mahdollisuuksiin.

Avoimuus

Huolehdimme avustustoimintamme ja päätöksentekomme läpinäkyvyydestä. Käymme vuoropuhelua taiteilijoiden, taiteen asiantuntijoiden sekä päätöksentekijöiden kanssa. Työilmapiirimme on avoin ja prosessimme selkeitä. Raportoimme toimintamme vaikuttavuudesta.

Inhimillisyys

Olemme asiakaslähtöisiä. Kohtelemme asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja toisiamme arvostavasti, ystävällisesti ja hienotunteisesti. Ymmärrämme taiteellisen työn erityislaadun.