Tilastotietoa taiteesta -sarja

ISSN 0788-0278

n:o 40
Pekka Oesch
Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999–2008. (pdf 395 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-78-8.

n:o 39
Paula Karhunen
Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991–2008. (pdf 380 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-71-9. 

n:o 38
Pekka Oesch
Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005. (pdf 336 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-69-6.

n:o 37
Sari Karttunen
Kuvataiteilijoiden koulutusurat. Ammattiopinnot Suomessa ja ulkomailla. (pdf 512 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-60-0.

n:o 36
Paula Karhunen
Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. (pdf 607 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-58-9.

n:o 35
Paula Karhunen
Musiikin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. (pdf 531 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-56-2.

 • Music graduates on the labour market. Survey on Finnish music graduates from secondary and polytechnic level education. English summary.

n:o 34
Pekka Oesch
Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset 1993–2003. (pdf 397 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-53-8.

n:o 33
Paula Karhunen
Kuvan ja median koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon suorittaneista. (pdf 667 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-50-3.

n:o 32
Pekka Oesch
Kulttuuriyhteisöjen harkinnanvarainen tuki. Valtionavustusjärjestelmän muutokset ja yhteisöjen toimintamahdollisuudet. (pdf 388 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-49-X.

n:o 31
Timo Cantell
Nykytanssin yleisöt. Tutkimus Tanssiareena 2000-festivaalin kävijöistä. (pdf 3,11 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-46-5.

n:o 30 
Pekka Oesch
Valtion tuki kulttuurille 2001. Opetusministeriön hallinnonalan määrärahat. (pdf 867 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-43-0.

n:o 29 
Ilkka Heiskanen
Public financing of the arts and culture: Statistics and reality in Finland. Methodological issues and identification of the 1990s turning points that re-shaped the conditions of cultural and art institutions. (English Summary) (pdf 511 kt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-32-5.

n:o 28 
Ilkka Heiskanen
Muuttuivatko laitokset, miksi ja miten? Taide- ja kulttuurilaitosten institutionaalinen muutos 1990-luvulla. (pdf 795 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-36-8.

n:o 27 
Pekka Oesch
Yritysten tuki taiteille 1999.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-31-7.

n:o 26 
Tiia Kurkela
Hyvinvointivaltion lippuluukulla. Teattereiden ohjelmistopoliittiset ja taloudelliset selviytymiskeinot rahoitusympäristön muutoksissa.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-18-X.

 • Finnish theatres at the box office of a welfare state. Repertoire changes and managerial strategies of adaptation in the new era of financing. English summary.

n:o 25 
Ilkka Heiskanen
Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa – tilastot ja todellisuus. Rahoitustilastojen käyttökelpoisuudesta ja 1990-luvun rahoitustilanteesta taide- ja kulttuurilaitosten kannalta. (pdf 564 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-23-6.

n:o 24
Pekka Oesch
Kulttuuri- ja taideyhdistysten rakennemuutos.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-21-X.

 • Finnish cultural and art associations in transition in the 1990s. English summary.

n:o 23
Pekka Oesch
Säätiöiden tuki taiteille 1993 ja 1997. (pdf 313 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-13-19.

n:o 22 
Virpi Minkkinen
Taiteellinen työ ja apurahat. Tutkimus valtion apurahan saajista.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-12-0.

n:o 21
Merja Heikkinen ja Auli Irjala
Taideteollisuuden ja sarjakuvan ammattilaisten työtilanne ja kansainvälinen toiminta. Raportti kyselytutkimuksesta Ornamon, Grafian ja Sarjakuvantekijät ry:n jäsenille. (pdf 385 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-10-4.

n:o 20 
Pekka Oesch
Yritysten tuki taiteille 1996. (pdf 266 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-09-0.

n:o 19 
Timo Cantell
Yleisfestivaalien yleisöt – Helsingin Juhlaviikot, Joensuun Laulujuhlat.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-08-2.

n:o 18
Paula Karhunen
Musiikkialan korkeakoulutus ja työmarkkinat. Selvitys Sibelius-Akatemiassa opiskelleiden työtilanteesta ja koulutustyytyväisyydestä.
Taiteen keskustoimikunta, Sibelius Akatemia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-05-8.

 • Training at the Sibelius Academy and the Labour Market. English summary.

n:o 17
Pekka Oesch
Musiikkiteollisuus Suomessa. Rakenne, työllisyys ja talous.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 951-5253-01-5.

 • The Music Industry in Finland. English summary.

n:o 16
Paula Karhunen
Kuvataiteen korkeakoulutus ja työmarkkinat. Selvitys Suomen Taideakatemian koulussa ja Kuvataideakatemiassa opiskelleiden työtilanteesta ja tyytyväisyydestä koulutukseen.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-1012-1.

 • Training in the Fine Arts Academy and the Labour Market. English summary.

n:o 15a
Pekka Oesch
Julkiset kulttuurimäärärahat 1994. 2. tarkistettu painos.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1510-7.

 • Public Expenditure on the Arts and Culture in Finland 1994. English summary.

n:o 15
Pekka Oesch
Julkiset kulttuurimäärärahat 1994.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0941-7.

n:o 14
Timo Cantell
Kaupunkifestivaalien yleisöt. Kuopio Tanssii ja Soi, Tampereen Teatterikesä, Turun musiikkijuhlat, Ruisrock.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0896-8.

 • City Festival Audiences in Finland. English summary.

n:o 13
Mari Ylä-Sankola
Lastenkulttuuri ja apurahat. Taiteen keskustoimikunnan tuki lastenkulttuurille 1988–1995.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0623-X.

 • Children's Culture and State Grants. English summary.

n:o 12
Paula Karhunen ja Annikki Smolander
Tanssitaiteilija lähikuvassa. Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1990-luvun vaihteessa.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0621-3.

 • The Social and Economic Position of Finnish Dance Artists. English summary.

n:o 11
Pekka Oesch
Yritysten tuki taiteille 1993 & taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984–93.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0555-1.

 • The Social and Economic Position of Finnish Dance Artists. English summary.

n:o 10
Sari Karttunen
Taideteollinen korkeakoulutus ja työmarkkinat.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1994. ISBN 951-47-9839-2.

 • The Social and Economic Position of Finnish Dance Artists. English summary.

n:o 9
Paula Karhunen
Teatterikoulutus ja työmarkkinat.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1994. ISBN 951-47-9570-9.

 • Theatre Training and the Labour Market. English summary.

n:o 8
Pekka Oesch
Yritysten tuki taiteille 1990.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1993. ISBN 951-47-6092-1.

 • Company Support for the Arts in Finland in 1990. English summary.

n:o 7
Timo Cantell
Musiikkijuhlien yleisöt – Kaustinen, Kuhmo, Viitasaari.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1993. ISBN 951-47-7752-2.

 • The Audiences of Finnish Music Festivals - Kaustinen Folk Music Festival, Kuhmo Chamber Music Festival, Viitasaari - Time of Music. English summary.

n:o 6
Sari Karttunen
Valtion valokuvataiteen tuki vuosina 1980–1991.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5659-2.

 • State Support for Photographic Art in Finland 1980-1991. English summary.

n:o 5B
Pekka Oesch
Alueoopperoiden toiminta ja talous 1979–1988.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5494-8.

 • Regional Operas: functioning and financing 1979-1988. English summary.

n:o 5A
Kyllikki Kivekäs
Alueoopperat ja yleisöt.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4055-6.

 • Regional Operas and their Audiences. English summary.

n:o 4
Esa Rantanen
Arvostelijat ja apurahat.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4054-8.

 • Regional Operas and their Audiences. English summary.

n:o 3
Esa Rantanen
Säätiöiden tuki taiteille.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1990. ISBN 951-47-4053-X.

 • Foundations as Supporters of the Arts in Finland. English summary.

n:o 2
Paula Karhunen
Läänien taidetoimikunnat taiteen tukijoina.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1990. ISBN 951-47-4034-3.

 • Regional Arts Councils as Supporters of the Arts in Finland. English summary.

n:o 1
Ritva Mitchell & Eeva-Sisko Veikkola
Yritysten tuki taiteille 1987.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1990. ISBN 951-47-3719-9.
Tilastokeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-47-3719-9.

 • Company Support for the Arts in Finland in 1987. English summary.
Viimeksi muokattu: 17.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku