Tillgänglighet beaktad-stämpel

Webbplatsen taike.fi beviljades Tillgänglighet beaktad-stämpel i mars 2018. Webbsidor som får stämpeln tar särskilt hänsyn till

 • användare med syn- eller hörselskador
 • användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
 • senioranvändare.

Tillgänglighetsstämpeln gäller i tre år, men den förpliktar till att tillgänglighet beaktas på webbplatsen också i fortsättningen.

Bedömningsmetod

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes av experter 2017. Tillgänglighetsbedömningen utfördes av Eficode Oy (tidigare Adage Oy). Efter tillgänglighetens bedömning har merparten av de observerade bristerna åtgärdats.

Bedömningens avgränsning

Bedömningen omfattade webbplatsens alla centrala sidmallar och navigeringslösningar. Specifika tjänster som lämnades utanför löftet om och bedömningen av tillgänglighet var evenemangskalendern, guiden för att diskutera konst och statistikuppgifter som visas i ljusrutor. Orsakerna var att dessa används relativt lite, innehållet är sekundärt och korrigeringar är tekniskt utmanande att utföra. Det som ändå säkerställdes var att de här egenskaperna inte stör användningen av webbplatsen i övrigt.

Observationer och åtgärder

Observationerna prioriterades på en fyragradig skala och de fördelade sig enligt följande:

 • 2 mycket viktiga
 • 3 viktiga
 • 14 måttliga
 • 2 mindre

Nedan har vi sammanställt de mycket viktiga och viktiga observationerna och åtgärderna för att korrigera dem.

Mycket viktiga och viktiga observationer

 • Mycket viktig: E-tjänsten är inte tillgänglig, eftersom det inte går att komma in på den alls med hjälp av tangentbordet.
  Åtgärd: E-tjänsten ändrades så att den kan användas med tangentbordet.
 • Mycket viktig: Hamburgermenyn som syns på smalare skärmar är inte tillgänglig med tangentbordet, vilket gör det omöjligt att navigera på en smalare skärm, eftersom webbplatsen inte har alternativa navigeringssätt.
  Åtgärd: Elementet ändrades så att det kan användas med tangentbordet.
 • Viktig: Det finns några bildlänkar på webbplatsen som saknar alt-attribut som beskriver innehåller, eller attributet är tomt.
  Åtgärd: Bildlänkarnas alternativa text korrigerades.
 • Viktig: Responsblankettens robotfilter var inte alls tillgängligt. Det kan vara helt omöjligt att tolka bilden med hjälpmedel, och eftersom det inte finns några alternativ, går blanketten inte att skicka.
  Åtgärd: Robotfiltret togs ur bruk.
 • Viktig: Responsblankettens felmeddelanden visades inte tillgängligt.
  Åtgärd: Visningen av felmeddelanden gjordes tydligare och fokus förs direkt till dem om sändningen av blanketten misslyckas.
Viimeksi muokattu: 10.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku