Tillgänglighetsutlåtande för Centret för konstfrämjandes webbplats taike.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande förklaras

  • hur webbplatsen taike.fi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
  • vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet
  • hur du kan ge oss respons på tillgänglighetsproblem
  • hur har vi testat tillgängligheten

Webbplatsens tillgänglighet har evaluerats av en extern expertorganisation (2020). Tillgängligheten evaluerades med hjälp av Riktlinjerna för webbtillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.1) (länken öppnas i ett nytt fönster).

Riktlinjerna omfattar en stor mängd rekommendationer för att förbättra webbinnehållets tillgänglighet. Att följa dessa riktlinjer gör innehållet tillgängligt för en stor mängd människor som har skador eller begränsningar, med hänsyn till blindhet och nedsatt syn, dövhet och hörselskador, motoriska begränsningar, talskador, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. De innehåller därtill vissa förbättringar för personer med inlärnings- eller förståelseproblem eller andra kognitiva begränsningar, men beaktar inte alla behov hos dessa personer.

Utöver regelbunden extern expertevaluering arbetar vi kontinuerligt för webbtillgängligheten och har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller för närvarande de flesta tillgänglighetskraven definierade i lagen. Vi erbjuder stöd till de användare för vilka våra webbtjänster inte är tillgängliga.

Icke-tillgängligt innehåll

Brister iakttagna enligt WCAG 2.1-tillgänglighetsriktlinjerna:

Kriterium 1.1.1 Innehåll som inte är text

Pilarna i sidnavigeringens undernivåer saknar textmotsvarighet (se också punkt 2.1.1.)

Select-fälten för avgränsning av delen Evenemang har bristfälliga namnlappar (labels) eller hänvisningar.

Bildernas alt-texter saknas eller deras innehåll beskriver inte bildens innehåll. De flesta bilder som används är i princip visuellt uttryck som stöder texten.

Vissa av de grafiska elementen i framsidans karusell saknar textmotsvarighet.

Den synliga sökvägens hem-ikonlänk har ingen textmotsvarighet.

Korrigering: navigerings- och bildelementen kompletteras med textmotsvarigheter. Karusellen har gjorts av en tredje part och dess funktioner kan kompletteras i mån av möjlighet. Om karusellens funktion inte går att uppdateras, rekommenderas byte av karusell.

Kriterium 1.3.1 Information och relationer

Rubriksättningen på sidornas element varierar ologiskt (h1-h5).

Knappen ”Prenumerera på Taikes meddelanden” har gjorts som en tabell (table) och med ett h2-element som avviker från den logiska ordningen.

Korrigering: rubriksättningens ordning/stilar och knapp korrigeras exempelvis till en enkel länkstil.

Kriterium 1.3.2 Ordning som påverkar innebörden

Listningars (t.ex. Aktuellt) länkar, rubriker, metadata och deras ordning kan förvirra användaren.

Korrigering: uppgifternas länkar och ordning ändras så att de blir mer logiska. Det rekommenderas också att listningarna ändras till semantiska listningar.

Kriterium 1.4.5 Text i form av bild

På sidan Stipendier och bidrag har bildlänken ”Konststöd 2018” ingen textmotsvarighet.

Korrigering: länken/bilden kompletteras med en textmotsvarighet.

Kriterium 2.1.1 Tangentbord

Pilen i sidnavigeringens undernivåer är ett span-element med bakgrundsbild (se också punkt 1.1.1).

Korrigering: korrigeras om möjligt i funktionen hos tredje parts plugin.

Kriterium 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Webbplatsen använder main-rollmärkning enligt ARIA-landmärken för huvudinnehållet samt nav-rollmärkning för huvudnavigeringen. I övrigt är innehållets gruppering på webbplatsen bristfällig.

Korrigering: ARIA-landmärkena kompletteras enligt HTML-elementen i minst header (banner)-område, footer-område samt sidnavigering (nav).

Kriterium 2.4.5 Flera olika sätt att hitta innehåll

Webbplatsen har för närvarande ingen sidokarta. Men det kan påpekas att webbplatsen har tydlig navigeringsmöjlighet från huvudnivåerna och sidonavigeringen.

Korrigering: webbplatsen kompletteras med en sidkarta.

Kriterium 3.2.1 Fokusering

Kundservicen chatt-länk flyttar inte fokus till chatt-panelen som öppnas.

Korrigering: fokus kan bland annat flyttas med scriptfunktion till en ny panel som öppnas. Chattjänst från tredje part kan begränsa möjligheten till korrigering.

Har du observerat brister i tillgängligheten? – Ge oss respons

Om du hittar brister på webbplatsen som inte beskrivs i detta utlåtande, kan du meddela oss om det och vi gör vårt bästa att avhjälpa bristerna.

Vi svarar på responsen så snabbt som möjligt och senast inom två veckor. Du kan kontakta oss per e-post på adressen asiakaspalvelu(at)taike.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Om du observerar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar innan vi svarar.

Om du inte är nöjd med svaret, eller inte får något svar inom två veckor, kan du lämna in ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (länken öppnas i ett nytt fönster). På sin webbplats ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland exakta anvisningar hur klagomål görs och hur saken behandlas.

Läs också

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) (länken öppnas i ett nytt fönster)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav (länken öppnas i ett nytt fönster)

Viimeksi muokattu: 15.10.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku