Tutkimusyksikön julkaisuja -sarjan (ISSN 1796-6612) julkaisut

n:o 40
Katja Oksanen-Särelä: Muotoilun kansainvälistyminen. Tuki, esteet ja mahdollisuudet. (pdf, 1,05 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-86-3.
 
n:o 39
Pekka Oesch: Läänintaiteilijajärjestelmä 1972-2011. Toiminta ja järjestelmän vaiheet. (pdf, 1,36 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-85-6.

n:o 38
Kaija Rensujeff: Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin. Saamelaiset taiteilijat Suomessa. (pdf, 1,09 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011. ISBN 978-952-5253-82-5.

n:o 37
Katja Oksanen-Särelä: Taiteen ja tekniikan välimaastossa. Rakennustaiteen rahoitus 2000-luvulla ja arkkitehdin työn muutokset. (pdf, 1,84 Mt) 
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011. ISBN 978-952-5253-81-8.

n:o 36
Sari Karttunen: "Kun lumipallo lähtee pyörimään". Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa. (pdf, 836 Kt) 
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISBN 978-952-5253-75-7.

n:o 35
Anna Anttila & Kaija Rensujeff: Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen. (pdf, 405 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISBN 978-952-5253-73-3.

n:o 34
Pauli Rautiainen: Suomalainen taiteilijatuki. Valtion suora ja välillinen taiteilijatuki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään, (pdf, 506 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-70-2.

n:o 33
Pauli Rautiainen: Taiteen vapaus perusoikeutena. (pdf, 1,44 mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5253-67-2. 

n:o 32
Merja Heikkinen: Valtion taiteilijatuki taiteilijan määrittelijänä. Määrittelyvallan ehtoja ja ulottuvuuksia pohjoismaisen tukimallin suomalaisessa muunnelmassa.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5253-66-5.

n:o 31
Paula Karhunen & Kaija Rensujeff: Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen, (pdf, 670 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-63-5.

n:o 30
Robert Arpo & Pekka Oesch: Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö. (pdf, 560 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-62-7.

Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja -sarjan
(ISSN 0785-4889) julkaisut


n:o 29
Sari Karttunen: Suomalainen valokuvakirja. Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen. (pdf, 4,11 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-51-1.

n:o 28
Robert Arpo (toim.): Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. (pdf, 4,34 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-48-1.

n:o 27
Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema. Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla. (pdf, 773 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-47-3.

n:o 26
Merja Heikkinen: The Nordic Model for Supporting Artists. Public Support for Artists in Denmark, Finland, Norway and Sweden. (pdf, 834 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-40-6.

n:o 25
Pekka Oesch: Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö. Kehitys ja käytännöt. (pdf, 391 Kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-39-2.

n:o 24
Toim. Aino Sarje, Ulla Halonen ja Päivi Pakkanen: Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1998.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki. 1999. ISBN 952-5253-11-2.

n:o 23
Soili Harjaluoma: Kirjoittajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa.
Taiteen keskutoimikunta. Helsinki. 1998. ISBN 952-5253-07-4.

n:o 22
Merja Heikkinen & Tuulikki Koskinen (toim.): Economics of Artists and Arts Policy, Selection of Papers.
Taiteen keskutoimikunta. Helsinki. 1998. ISBN 952-5253-04-X.

n:o 21
Taija Tuominen: "Heillähän on jo kasvotkin", esikoiskirjailijatutkimus.
Taiteen keskutoimikunta. Helsinki. 1998. ISBN 952-5253-00-7.

n:o 20
Merja Heikkinen: Kuvien taitajat - taidepolitiikan marginaalit. Tutkimus graafisten suunnittelijoiden, kuvittajien ja sarjakuvantekijöiden asemasta.
Edita. Helsinki 1996. ISBN 951-37-1969-3.

n:o 19
Auli Irjala & Magne Eikås: State, culture and decentralisation. A comparative study of decentralisation processes in Nordic cultural policy.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0700-7.

n:o 18
Pekka Oesch: Elokuvantekijöiden toimeentulo. Tutkimus taloudellisesta asemasta 1989 ja 1992.
Painatuskeskus. Helsinki 1995. ISBN 951-37-1648-1.

n:o 17
Paula Karhunen: Näyttämötaiteilija Suomessa. Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1980-90 -luvun vaihteessa. Painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1228-1.

n:o 16
Auli Irjala: Säveltaiteilijan toimeentulo. Tutkimus säveltaiteilijakunnan rakenteesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa vuonna 1989.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1200-1.

n:o 15
Sari Karttunen: Valokuvataiteilijan asema. Tutkimus Suomen valokuva-taiteilijakunnan rakenteesta ja sosiaalis-taloudellisesta asemasta 1980-1990 -luvun vaihteessa.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1139-0.

n:o 14
Anita Kangas & Kirsi Pohjola: Kulttuurisihteeri lähikuvassa.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. ISBN 951-37-0360-6.

n:o 13
Pirjo Vaittinen (toim.): Teatterin vuosi. Turun kaupunginteatterin toiminta, ohjelmisto ja yleisö näytäntökaudella 1990-1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. ISBN 951-37-0840-3.

n:o 12
Merja Heikkinen. Sillä välin toisaalla... Sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. ISBN 951-37-0656-7.

n:o 11
Anita Kangas: Kunta, taide ja markat.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. ISBN 951-37-0364-9.

n:o 10
Sari Karttunen: Jokaisen silmissä kaikkien hampaissa. Tutkimus Suomen kuntien taidehankinnoista 1980-luvun puolivälissä. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0365-7.

n:o 9
Marjut Salokannel: Häviävät elokuvan tekijät. Tutkimus audio-visuaalisten oikeuksien luovutussopimuksista.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0325-8.

n:o 8
Pekka Oesch: Säveltaidetta vai musiikkipolitiikkaa? Tutkimus valtion säveltaidetoimikunnasta vuosina 1968 - 1989.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0203-0.

n:o 7
Jari Muikku: Laulujen lunnaat. Raportti suomalaisesta äänitetuotanto-politiikasta.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-675-2.

n:o 6
Riitta Repo: Tanssien tulevaisuuteen. Tutkimus suomalaisen tanssitaiteen legitimaatiosta ja tanssin koulutusjärjestelmän vakiintumisesta.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-398-2.

n:o 5
Merja Heikkinen: Tilannekuva kirjailijoista. Tutkimus kirjailijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-377-X.

n:o 4
Jarmo Malkavaara: "Kauneus" ja "Mahti". Taidejärjestelmän ja poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän välisten suhteiden taidekeskeistä tarkastelua.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-323-0.

n:o 3
Totti Tuhkanen: Taiteilijana Turussa. Tutkimus Turun kuvataiteilijoiden urakehityksestä vuosina 1945 - 1985.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-322-2.

n:o 2
Sari Karttunen: Taide pitkä - leipä kapea. Tutkimus kuvataiteilijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-241-2.

n:o 1
Kati Lintonen: Valokuvan 70-luku. Suomalaisen valokuvataiteen legitimaatio ja paradigmamuutos 1970-luvulla.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-106-8

Viimeksi muokattu: 15.02.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku