Tutkimusyksikön ja Taiteen keskustoimikunnan julkaisusarjat

Tutkimusyksikön julkaisuja -sarja, ISSN 1796-6612

n:o 40
Katja Oksanen-Särelä
Muotoilun kansainvälistyminen. Tuki, esteet ja mahdollisuudet. (pdf 1,05 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-86-3.

n:o 39
Pekka Oesch
Läänintaiteilijajärjestelmä 1972–2011. Toiminta ja järjestelmän vaiheet. (pdf 1,36 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-85-6.

n:o 38
Kaija Rensujeff
Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin. Saamelaiset taiteilijat Suomessa. (pdf 1,09 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011. ISBN 978-952-5253-82-5.

n:o 37
Katja Oksanen-Särelä
Taiteen ja tekniikan välimaastossa. Rakennustaiteen rahoitus 2000-luvulla ja arkkitehdin työn muutokset. (pdf 1,84 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011. ISBN 978-952-5253-81-8.

n:o 36
Sari Karttunen
"Kun lumipallo lähtee pyörimään". Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa. (pdf 836 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISBN 978-952-5253-75-7.

n:o 35
Anna Anttila ja Kaija Rensujeff
Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen. (pdf 405 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISBN 978-952-5253-73-3.

n:o 34
Pauli Rautiainen
Suomalainen taiteilijatuki. Valtion suora ja välillinen taiteilijatuki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään. (pdf 506 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-70-2

n:o 33
Pauli Rautiainen
Taiteen vapaus perusoikeutena. (pdf 1,44 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5253-67-2.

n:o 32
Merja Heikkinen
Valtion taiteilijatuki taiteilijan määrittelijänä. Määrittelyvallan ehtoja ja ulottuvuuksia pohjoismaisen tukimallin suomalaisessa muunnelmassa.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5253-66-5.

n:o 31
Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff
Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen. (pdf 670 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-63-5.

n:o 30
Robert Arpo ja Pekka Oesch
Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö.(pdf 560 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-62-7.

Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja -sarja, ISSN 0785-4889

n:o 29
Sari Karttunen
Suomalainen valokuvakirja. Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen. (pdf 4,11 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-51-1.

n:o 28
Robert Arpo (toim.)
Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. (pdf 4,34 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-48-1.

n:o 27
Kaija Rensujeff
Taiteilijan asema. Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla. (pdf 773 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-47-3.

n:o 26
Merja Heikkinen
The Nordic Model for Supporting Artists. Public Support for Artists in Denmark, Finland, Norway and Sweden. (pdf 834 kt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-40-6.

n:o 25
Pekka Oesch
Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö. Kehitys ja käytännöt. (pdf 391 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-39-2.

n:o 24
Toim. Aino Sarje, Ulla Halonen ja Päivi Pakkanen
Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1998.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-11-2.

n:o 23
Soili Harjaluoma
Kirjoittajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-07-4.

n:o 22
Merja Heikkinen ja Tuulikki Koskinen (toim.)
Economics of Artists and Arts Policy, Selection of Papers.
The Arts Council of Finland. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-04-X.

n:o 21
Taija Tuominen
"Heillähän on jo kasvotkin", esikoiskirjailijatutkimus.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-00-7.

n:o 20
Merja Heikkinen
Kuvien taitajat – taidepolitiikan marginaalit. Tutkimus graafisten suunnittelijoiden, kuvittajien ja sarjakuvantekijöiden asemasta.
Edita. Helsinki 1996. ISBN 951-37-1969-3.

n:o 19
Auli Irjala ja Magne Eikås
State, culture and decentralisation. A comparative study of decentralisation processes in Nordic cultural policy.
The Arts Council of Finland. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0700-7.

n:o 18
Pekka Oesch
Elokuvantekijöiden toimeentulo. Tutkimus taloudellisesta asemasta 1989 ja 1992.
Painatuskeskus. Helsinki 1995. ISBN 951-37-1648-1.

 • The Economic Situation of Cinematographers in Finland. English summary.

n:o 17
Paula Karhunen
Näyttämötaiteilija Suomessa. Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1980–90 -luvun vaihteessa.
Painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1228-1.

 • The Position of Finnish Artists in the Field of Theatre. English summary.

n:o 16
Auli Irjala
Säveltaiteilijan toimeentulo. Tutkimus säveltaiteilijakunnan rakenteesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa vuonna 1989.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1200-1.

 • The Economic Situation of Composers and Musicians in Finland. English summary.

n:o 15
Sari Karttunen
Valokuvataiteilijan asema. Tutkimus Suomen valokuva-taiteilijakunnan rakenteesta ja sosiaalis-taloudellisesta asemasta 1980–1990 -luvun vaihteessa.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1139-0.

 • The Position of Photographic Artists in Finland. English summary.

n:o 14
Anita Kangas ja Kirsi Pohjola
Kulttuurisihteeri lähikuvassa.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. ISBN 951-37-0360-6.

 • Portrait of Cultural Secretaries. English summary.

n:o 13
Pirjo Vaittinen (toim.)
Teatterin vuosi. Turun kaupunginteatterin toiminta, ohjelmisto ja yleisö näytäntökaudella 1990–1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. ISBN 951-37-0840-3.

 •  A Year of the Theater. The activities, the repertoire and the audience of Turku City Theater during the 1990–1991 season. English summary.

n:o 12
Merja Heikkinen
Sillä välin toisaalla... Sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. ISBN 951-37-0656-7.

 • Meanwhile, somewhere else... The position of comics in cultural policy and the production of comics. English summary.

n:o 11
Anita Kangas
Kunta, taide ja markat.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. ISBN 951-37-0364-9.

 • Culture, Municipality and Money. English summary.

n:o 10
Sari Karttunen
Jokaisen silmissä kaikkien hampaissa. Tutkimus Suomen kuntien taidehankinnoista 1980-luvun puolivälissä.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0365-7.

 • Purchases of Works of Art by Finnish Municipalities. English summary.

n:o 9
Marjut Salokannel
Häviävät elokuvan tekijät. Tutkimus audio-visuaalisten oikeuksien luovutussopimuksista.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0325-8.

 • The Loss of Film Authors – a study on contracts relating to assignment of audiovisual rights. English summary.

n:o 8
Pekka Oesch
Säveltaidetta vai musiikkipolitiikkaa? Tutkimus valtion säveltaidetoimikunnasta vuosina 1968–1989.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0203-0.

 • Art or Policy? A Study of the Finnish National Council for Music 1968–1989. English summary.

n:o 7
Jari Muikku
Laulujen lunnaat. Raportti suomalaisesta äänitetuotanto-politiikasta.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-675-2.

n:o 6
Riitta Repo
Tanssien tulevaisuuteen. Tutkimus suomalaisen tanssitaiteen legitimaatiosta ja tanssin koulutusjärjestelmän vakiintumisesta.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-398-2.

n:o 5
Merja Heikkinen
Tilannekuva kirjailijoista. Tutkimus kirjailijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-377-X.

n:o 4
Jarmo Malkavaara
"Kauneus" ja "Mahti". Taidejärjestelmän ja poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän välisten suhteiden taidekeskeistä tarkastelua.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-323-0.

 • The Aesthetic and the Authoritative. An Analysis of the Arts Facing Politics and administration in Modern Society. English summary.

n:o 3
Totti Tuhkanen
Taiteilijana Turussa. Tutkimus Turun kuvataiteilijoiden urakehityksestä vuosina 1945–1985.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-322-2.

n:o 2
Sari Karttunen
Taide pitkä – leipä kapea. Tutkimus kuvataiteilijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-241-2.

n:o 1
Kati Lintonen
Valokuvan 70-luku. Suomalaisen valokuvataiteen legitimaatio ja paradigmamuutos 1970-luvulla.
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-106-8.

 • The 1970's and the Finnish Photographic Art. English summary.
Viimeksi muokattu: 17.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku