Työpapereita-sarja

ISSN 0788-5318

n:o 51
Tomi Mertanen
Apurahasta vanhuudenturvaksi. Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet vuosina 1970-2011. (pdf 665 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-84-9.

n:o 50
Tomi Mertanen
Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. (pdf 1,15 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-83-2.

n:o 49
Riikka Åstrand
Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä. (pdf 1,60 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-80-1.

n:o 48
Pauli Rautiainen
Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000–2008. (pdf 818 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-79-5.

n:o 47
Timo Syrjälä
Säännellyt sävelet. Radiomusiikin sääntelystä Suomessa ja eräissä vertailumaissa. (pdf 608 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-77-1.

n:o 46
Pauli Rautiainen
"Emme ole voineet tänä vuonna..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta. (pdf 1,03 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-68-9.

n:o 45
Pauli Rautiainen
Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002–2005. (pdf 634 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-61-9.

n:o 44
Riikka Suomi
Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa 1995–2005. (pdf 2,14 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-57-0.

n:o 43
Sari Karttunen
Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset – taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000–2004. (pdf 1,88 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-55-4.

n:o 42
Kaija Rensujeff
"Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!" Taiteilijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa. (pdf 1,05 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-54-6.

n:o 41
Paula Karhunen ja Mikko Niininen
Taidealan ammattikoulutus -esiselvitys. (pdf 440 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-45-7.

n:o 40
Elina Jokinen
Kirjastoapurahat ja -avustukset kaunokirjallisuuden tukimuotona. (pdf 232 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-44-9.

n:o 39
Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff
Preliminary findings from a survey on the economic and labour market situation of Finnish artists. (pdf 97,9 kt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-42-2.

n:o 38 
Paula Karhunen
Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998. (pdf 99 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-37-6.

n:o 37 
Tiina Kukkonen
Festivaalien talous 1999. Finland Festivals ry:n jäsenten talouden rakenne 1999 ja kehitys vuodesta 1993. (pdf 18 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-35-X.

n:o 36
Tiina Kukkonen
Festivaalit 1996–2000. Tilastotietoa kulttuuritapahtumien julkisesta tuesta, taloudesta ja yleisöistä. (pdf, 10,9 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-30-9

n:o 35 
Terhi Aaltonen
Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. (pdf 1,40 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-24-4.

n:o 34 
Sari Karttunen
Exactly who and what is a photographic artist? Experimenting with emic criteria in a 'status-of-an-artist study'. (pdf 4,68 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-20-1.

n:o 33
Sari Karttunen
The earnings of photographic artists in Finland. An income profile based on quantitative data from 1989 and 1992. (pdf 5,39 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-19-8.

n:o 32 
Paula Karhunen
Trained artists at the market place. An overview of the graduate-surveys. (pdf 146 kt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-17-1.

n:o 31 
Merja Heikkinen
Sirkus- ja estraditaiteilijat. Raportti kyselytutkimuksesta. (pdf 90 kt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-16-3.

n:o 30 
Paula Karhunen
A portrait of a woman as an artist: Some research results concerning the career paths of female artists. (pdf 2,50 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-15-5.

n:o 29 
Sari Karttunen
Valokuvataiteen taiteilija-apurahat: Selvitys määrällisestä kehityksestä ja jakaumasta sekä merkityksestä 1970–1999. (pdf 5,25 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-14-7.

n:o 28 
Merja Heikkinen ja Paula Karhunen
Social Position of Artists in Finland. (pdf 1,64 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1606-5.

n:o 27 
Paula Karhunen
Kuinka lama vaikutti? Näyttämö- ja säveltaiteilijoiden toimeentulo ja julkinen tuki vuonna 1992 sekä tulotason muutokset 1989–1992. (pdf 6,31 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1470-4.

n:o 26 
Merja Heikkinen and Paula Karhunen
Does Public Support Make a difference, and for Whom? The Role of Direct Support for Artists in Different Art Forms and its Relations to the Situation of Women Artists. (pdf 2,80 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1996. ISBN 951-53-1013-X.

n:o 25 
Merja Heikkinen and Sari Karttunen
Defining Art and Artists as a Methodological Problem and a Political Issue. (pdf 1,86 Mt)
Paper Prepared for the ECPR Planning Session, Politics and the Arts, Bordeaux, April 27th–May 2nd 1995. The Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0972-7.

n:o 24 
The Finnish Reply to the Inquiry Concerning the Role of the State in the National and International Cultural Development. (pdf 2,01 Mt)
Seminar "The Cultural Responsibility of the State", Stockholm, 19–20 August, 1994.
The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0230-7.

n:o 23 
Henrikki Heikka
The Helsinki Metropolitan Area as a National and International Cultural Centre Area. (pdf 2,09 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0229-3.

n:o 22 
Merja Heikkinen
Effects of Direct Support on Artists' Incomes. (pdf 1,76 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0228-5

n:o 21 
Paula Karhunen
The Interaction between Artists' Professional Training and Employment in the Field of Finnish Theatre. (pdf 2,56 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0227-7.

n:o 20 
Eija Ristimäki
The Role of Intermediary Bodies within the Finnish Public Cultural Administration. (pdf, 2,05 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0226-9.

n:o 19 
Merja Heikkinen and Paula Karhunen
Focus and Functions of Public Support for Artists in Finland. (pdf 2,32 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1993. ISBN 951-47-8693-9.

n:o 18
Danielle Cliche, Auli Irjala and Eija Ristimäki
National Cultural Policy Framework and Trends in Finland. (pdf 4,14 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1993. ISBN 951-47-8200-3.

n:o 17 
Auli Irjala
A Minority in Music. Women as Professional Composers and Musicians. (pdf 1,36 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6765-9.

n:o 16 
Survey on the Economic Situation and Social Status of the Artist in Finland. (pdf 4,03 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6266-5.

n:o 15 
Sari Karttunen
Kuvataiteilijan ammatti. Katsaus viimeaikaisiin tutkimussuuntauksiin taiteilijan asema -tutkimuksen näkökulmasta. (pdf 2,23 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6166-9.

n:o 14 
Paula Karhunen
Valtion tuki näyttämötaiteilijoille vuosina 1980–1991. (pdf 3,26 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1992. ISBN 951-47-5921-4.

n:o 13 
Ilkka Heiskanen och Pasi Saukkonen
Kulturen och den regionala utvecklingen. En översikt över de finländska forskningsprojekten. (pdf 5,09 Mt)
Centralkommissionen för konst. Helsingfors 1991. ISBN 951-47-5721-1.

n:o 12 
Auli Irjala
Valtion tuki säveltaiteilijoille 1980-luvulla. (pdf 3,42 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5493-X.

n:o 11 
Ritva Mitchell
Patterns of Cultural Participation and Consumption in Finland in the 1980's. (pdf 4,78 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5492-1.

n:o 10 
Paula Karhunen
Who is a Scenic Artist? Starting Points in the Study on Scenic Artists. (pdf 2,00 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4666-X.

n:o 9 
Paula Karhunen
Kuka on näyttämötaiteilija? Näyttämötaiteilijatutkimuksen lähtökohtia. (pdf 2,15 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4649-X.

n:o 8 
Presentation av forskningsprojekt och publikationer 20.3.1991.
Centralkommissionen för konst. Helsingfors 1991. ISBN 951-47-4542-6.

n:o 7 
Ritva Mitchell
On the Arts and Employment in Finland.
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4541-8.

n:o 6 
Auli Irjala
The Socio-economic Position of Composers and Musicians in Finland. Collection of Data. (pdf 1,94 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4538-8.

n:o 5 
Auli Irjala
Selvitys musiikki-instituuttien toiminnasta vuosina 1987–1989. (pdf 3,02 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4487-X.

n:o 4 
Auli Irjala
Säveltaiteilijatutkimus. Tutkimusjoukon kokoaminen. (pdf 1,38 Mt)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4417-9.

n:o 3 
Tuulikki Karjalainen
Kuhmo Chamber Music Festival. The Structure of the Festival's Economy and the Economic Impact of Festival. (pdf 1,37 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4486-1.

n:o 2 
Matti Lahtinen
Evaluating Music Policy. Applying Ethnomusicological Frame of Reference of the Study of "A Political System Directing the Production of Music". (pdf 948 Kt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4485-3.

n:o 1 
Ritva Mitchell and Sari Karttunen
Why and How to Define an Artist? Types of Definitions and their Implications for Empirical Research Results. (pdf 1,94 Mt)
The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4484-5.

Viimeksi muokattu: 17.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku