Usein kysyttyä korona-apurahoista

Vastauksia 4.2. alkavaan korona-apurahojen hakuun.  

Kuka voi hakea korona-apurahaa 

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Apurahaa ei myönnetä 
  • hakijalle, jolla on vuodelle 2022 valtion taiteilija-apuraha (myös puolivuotinen) 
  • hakijalle, jolle on myönnetty vuodelle 2022 jokin muu vähintään yksivuotinen apuraha 
  • hakijalle, jolle on aiemmin myönnetty tai myönnetään alkuvuodesta 2022 ylimääräinen taiteilijaeläke 
  • hakijalle, jolla on hakuhetkellä päätoiminen, kokoaikainen (100 %) ja kuukausipalkkainen työ 
  • jos saat apurahan edellisestä korona-apurahahausta (hakuaika päättynyt joulukuussa) 
  • hakijalle, joka hakuhetkellä opiskelee päätoimisesti ja on oikeutettu opintotukeen  
  • työryhmille 
Jos toimit yrittäjänä, tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (Taiken korona-avustukset yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille). 

Miten haen korona-apurahaa? 

Lue huolellisesti hakuilmoitus ennen hakemuksen täyttämistä.  
  
Korona-apurahaa haetaan Taiken verkkoasioinnissa.  
 
Huomioithan, että verkkoasioinnissa hakulomakkeen viimeisellä sivulla sinun tulee valita kohta “Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon”. Apurahaa hakiessasi valitse myös vetovalikosta, suostutko päätöksen julkisuuteen. Ilman näitä valintoja ei hakemusta voi lähettää verkkoasioinnissa. 
 
Et tarvitse hakemukseen työsuunnitelmaa. 

Kuinka suuri korona-apuraha on? 

Apurahan suuruus on 4000–6000 euroa. Yhden kuukauden työskentely vastaa 2000 euroa. 
Myönnettävän apurahan suuruus päätetään hakemusmäärän perusteella käsittelyn aikana. Kaikki apurahan saajat saavat saman summan. Apuraha on tarkoitettu taiteelliseen työskentelyyn ja elinkustannuksiin ajanjaksolla 1.4.-30.6.2022.  

Saanko tehdä samanaikaisesti muita töitä?  

Jos olet apurahan hakuhetkellä päätoimisessa, kokoaikaisessa (100-prosenttinen) ja kuukausipalkkaisessa työssä, et voi saada tätä apurahaa.   

Voit saada apurahan, jos olet apurahan käyttöaikana osa-aikaisessa tai keikkaluonteisessa työssä. 

Voinko hakea korona-apurahaa, jos minulle on myönnetty korona-apuraha jo aikaisemmilla hakukierroksilla? 

Voit hakea. Päätöksenteossa otetaan huomioon mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Jos sinulle myönnetään apuraha edellisestä korona-apurahahausta (joulukuussa päättynyt haku), sinulle ei myönnetä tätä apurahaa. 

Minkälaisiin kuluihin voin käyttää korona-apurahaa?  

Apuraha on tarkoitettu hakijan elinkustannuksiin ja sen voi käyttää esim. oman ammattitaidon ylläpitämiseen, toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön tai niitä tukevaan toimintaan. 

Vaikuttaako korona-apuraha työttömyystukiin? 

Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Sinun tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta). 

Usein kysyttyä hakulomakkeesta 

Minkä taiteenalan valitsen?  

Valitse taiteenala, jolla pääasiallisesti työskentelet ja jota hakemus koskee. Jos hakemus ei sovi mihinkään taiteenalaan, valitse monitaide. 

Hakemuksessani näkyy haettuna summana 0 € 

Hakemuksesi on haettavan summan osalta ok, vaikka haettava summa näkyy hakulomakkeella 0 € suuruisena.  

Mitä hakemuksen liitteisiin? 

Hakemukseen ei tarvitse lisätä liitteitä. Halutessasi voit liittää hakemukseen ansioluettelosi, mutta vastaavat tiedot kysytään myös hakulomakkeessa.  

Voiko hakemusta täydentää? 

Hakemusta ei voi hakuajan jälkeen täydentää.  
 

Usein kysyttyä päätöksestä 

Milloin saan apurahapäätöksen?  

Saat tiedon päätöksestä 8.4.2022 mennessä. Apurahapäätös toimitetaan sinulle verkkoasiointiin. Saat sähköpostiisi viestin, kun päätös on luettavissa verkkoasioinnissa.  

Milloin tuki maksetaan tilille? 

Apuraha maksetaan tilille huhtikuussa 2022.  

Voiko korona-apurahan käyttöaikaa muuttaa? 

Apurahan käyttöaikaa 1.4. – 30.6.2022 ei voi muuttaa. Voit valita työskentelykuukaudet käyttöajan sisällä. Apurahaa ei tarvitse käyttää yhtäjaksoisesti. 

Apurahan käyttö 

Korona-apurahasta tulee tehdä selvitys. Selvityksessä tulee kertoa työskentelystä korona-apurahakauden aikana. Selvitykseen ei liitetä tositteita apurahan käytöstä. 
Sinun pitää tehdä apurahan käytöstä selvitys 30.6.2022 mennessä.  
  
Löydät selvityslomakkeen verkkoasioinnista.  
 
Viimeksi muokattu: 22.08.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku