Usein kysyttyä korona-apurahoista

Vastauksia 29.03. - 15.4. olleeseen ja 16.6. alkavaan korona-apurahahakuun. 
 

Miten haen korona-apurahaa?

Lue huolellisesti hakuilmoitus ennen hakemuksen täyttämistä. 
Tarvitset hakemukseen kuvauksen aikaisemmasta toiminnastasi taide- tai luovilla aloilla, työsuunnitelman ja selvityksen siitä, miten korona on vaikuttanut työn ja toimeentulon vähentymiseen tai loppumiseen. 
 
Korona-apurahaa haetaan Taiken verkkoasioinnissa

Kuinka suuri korona-apuraha on?

Jos olet saanut apurahan 15.4.2021 päättyneessä haussa, apurahan suuruus on 4000 euroa. Tuen käyttöaika
on ajanjaksolla 1.6. – 31.8.2021.
 
Jos haet apurahaa 16.6. alkavassa haussa, apurahan suuruus on 6000 euroa ja se on tarkoitettu hakijan kolmen kuukauden omaan työskentelyyn ajanjaksolla 1.9.-31.12.2021. 

Saanko tehdä samanaikaisesti muita töitä? 

Jos olet saanut apurahan 15.4.2021 päättyneessä haussa, voit tehdä samanaikaisesti muita töitä. 
 
Jos haet apurahaa 16.6. alkavassa haussa, muu palkattu keikkaluonteinen ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. Jos olet päätoimisessa, kuukausipalkkaisessa työssä, et voi saada korona-apurahaa. 

Voinko hakea korona-apurahaa, jos minulle on myönnetty korona-apuraha jo aikaisemmilla hakukierroksilla?

Voit hakea. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-apurahat, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, taidealojen alagenret, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Minkälaisiin kuluihin voin käyttää korona-apurahaa? 

Apuraha on tarkoitettu hakijan elinkustannuksiin. 

Hakisinko apurahaa yksityishenkilönä vai avustusta yrittäjänä?

Jos haet apurahaa 16.6. alkavassa haussa, voit hakea tukea joko yksityishenkilönä tai yrittäjänä. 
Jos olet yrittäjä, valitse haetko apurahaa vai avustusta.
Jos tarvitset tukea omiin elinkustannuksiisi, hae apurahaa yksityishenkilönä. 
Jos tarvitset tukea yrityksen toimintaan, hae avustusta yrittäjänä. 
Yksityishenkilöille taiteelliseen toimintaan myönnettynä apuraha on verovapaata tuloa. 
Avustus yrittäjälle on tarkoitettu yrityksen toiminnasta aiheutuviin kuluihin.
Yrittäjälle myönnettävä avustus on verotettavaa tuloa. 

Vaikuttaako korona-apuraha työttömyystukiin?

Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Sinun tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Usein kysyttyä hakulomakkeesta

Minkä taiteenalan valitsen? 

Valitse taiteenala, jolla pääasiallisesti työskentelet ja jota hakemus koskee. Jos hakemus ei sovi mihinkään taiteenalaan tai kun kysymys on kulttuurialan toiminnasta, valitse monitaide.

Hakemuksessani näkyy haettuna summana 0 €

Hakemuksesi on haettavan summan osalta ok, vaikka haettava summa näkyy hakulomakkeella 0 € suuruisena. 

Minkälainen työsuunnitelma tarvitaan?

Kerro tiiviisti, mitä teet apurahakaudella. Kerro miten käytät apurahan omaan ammattiisi soveltuen. Voit toteuttaa projektin, mutta se ei ole välttämätöntä. Apurahakaudella voit ylläpitää ammattitaitoasi ja suunnitella tulevia töitäsi. Apurahaa voi käyttää esim. oman ammattitaidon ylläpitämiseen, käynnistyvän toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön tai niitä tukevaan toimintaan. 

Päätöksen jälkeen

Milloin tuki maksetaan tilille?

Jos olet saanut apurahan 15.4. päättyneessä apurahahaussa, tuki maksetaan tilille 18.6.
Jos haet apurahaa 16.6. alkavassa haussa, päätökset korona-apurahoista tehdään elokuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan syyskuussa. 

Voiko korona-apurahan käyttöaikaa muuttaa?

Jos hait ja sait apurahan 15.4. päättyneessä haussa, apurahan käyttöaika on 1.6. – 31.8.2021. Apurahan käyttöaikaa ei voi muuttaa. 
 
Jos haet apurahaa 16.6. alkavassa haussa, korona-apurahan käyttöaika on 1.9.-31.12.2021. Käyttöaikaa ei voi muuttaa, mutta voit itse valita apurahan työskentelykuukaudet tällä aikavälillä. 

Apurahan käyttö

Korona-apurahaselvitykseen tulee avata apurahakauden toteutumista. Selvitykseen ei liitetä tositteita apurahan käytöstä.

Jos hait ja sait apurahan 15.4. päättyneessä haussa, työskentele esittämäsi suunnitelman mukaan. Sinun pitää tehdä apurahan käytöstä selvitys elokuun loppuun mennessä. 
 
Jos haet apurahaa 16.6. alkavassa haussa, sinun pitää tehdä apurahan käytöstä selvitys joulukuun loppuun mennessä.
 
Jos hakemuksessa esittämäsi suunnitelma apurahan käytöstä muuttuu, kerro muutoksista apurahan selvityksessä. 
 
Löydät selvityslomakkeen verkkoasioinnista. 
 
 
Viimeksi muokattu: 16.06.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku