Usein kysyttyä korona-avustuksista

Vastauksia 29.03. - 15.4. olleeseen ja 16.6. alkavaan korona-avustushakuun. 
 

Miten haen korona-avustusta?

Lue huolellisesti hakuilmoitus ennen hakemuksen täyttämistä. 
 
Tarvitset hakemukseen kuvauksen aikaisemmasta toiminnastasi taide- tai luovilla aloilla, työsuunnitelman, selvityksen siitä, miten korona on vaikuttanut yrityksesi tuloihin ja yrityksen edellisen vuoden tilinpäätöksen. Tilinpäätöstä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, ellei kirjanpitolaki sitä edellytä.
 
Korona-apurahaa haetaan Taiken verkkoasioinnissa

Kuinka suuri korona-avustus on?

Jos olet saanut avustuksen 15.4.2021 päättyneessä haussa, tuen suuruus on 4000 tai 8000 euroa. Tuen käyttöaika on ajanjaksolla 1.6. – 31.8.2021.
 
Jos haet avustusta 16.6. alkavassa haussa, avustuksen määrä on 8000 tai 12 000 euroa toiminnan kuluista ja laajuudesta riippuen. Hakulomakkeessa voit valita hakemassasi summan. Voit myös hakea molempia summia. 
Tukea voi käyttää vuoden 2021 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka.

Voinko hakea korona-avustusta jos olen saanut myönteisen päätöksen jo aikaisemmilla hakukierroksilla?

Voit hakea.  Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin mahdollisesti saadut muut koronatuet. 

Minkälaisiin kuluihin voin saada korona-avustusta? 

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2021 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt koronan takia. 

Hakisinko apurahaa yksityishenkilönä vai avustusta yrittäjänä?

Jos olet yrittäjä, valitse haetko apurahaa vai avustusta. Jos tarvitset tukea omiin elinkustannuksiisi, hae apurahaa yksityishenkilönä. Jos tarvitset tukea yrityksen toimintaan, hae avustusta yrittäjänä. Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.
 
Yksityishenkilöille taiteelliseen toimintaan myönnettynä apuraha on verovapaata tuloa. 
Avustus yrittäjälle on tarkoitettu yrityksen toiminnasta aiheutuviin kuluihin. 
Yritykselle myönnettävä avustus on verotettavaa tuloa. 

Mitä kustannuksia korona-avustuksella ei voi kattaa?

 • poistot
 • varainhankinnan kustannukset
 • liike ja sijoitustoiminnan kustannukset
 • varaukset
 • laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin
 • lainojen lyhennykset
 • lainojen korot
 • eilakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
 • irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
 • tulospalkkiot
 • oikeudenkäyntikustannukset
 • oikeuden langettamat korvaukset
 • rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot

Usein kysyttyä hakulomakkeesta

Minkä taiteenalan valitsen? 

Valitse taiteenala, jolla pääasiallisesti työskentelet ja jota hakemus koskee. Jos hakemus ei sovi mihinkään taiteenalaan tai kun kysymys on kulttuurialan toiminnasta, valitse monitaide.

Minkälainen suunnitelma tuen käytöstä tarvitaan?

Kerro tiiviisti, miten käytät avustusta toimintaasi yrittäjänä. Suunnitelma voi olla kuvaus yrityksen toiminnasta. Suunnitelma voi sisältää uuden projektin, mutta se ei ole välttämätöntä. 
Avustus käytetään yrityksen toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Hakemuksessani näkyy haettuna summana 0 €

Hakemuksesi on haettavan summan osalta ok, vaikka haettava summa näkyy hakulomakkeella 0 € suuruisena. 

Mitä laitan talouden tunnusluvut 2020 -kohtaan?

Täytä ne tiedot, jotka sinulla on. Puuttuvien tietojen kohdat voit jättää tyhjäksi. 

Mitä laitan liitteisiin?

Liitä hakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös. Tilinpäätöstä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, ellei kirjanpitolaki sitä edellytä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.
 

Päätöksen jälkeen

Milloin tuki maksetaan tilille?

Jos olet saanut avustuksen 15.4. päättyneessä apurahahaussa, tuki maksetaan tilille 18.6.
Jos haet avustusta 16.6. alkavassa haussa, päätökset korona-avustuksista tehdään elokuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan syyskuussa.
 

Avustuksen käyttö

Jos hait ja sait avustuksen 15.4. päättyneessä haussa, sinun pitää tehdä avustuksen käytöstä selvitys huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Sinun tulee liittää selvityslomakkeeseen myös toiminimen tilinpäätös tai veroilmoitus vuodelta 2021.
 
 
 
Viimeksi muokattu: 22.06.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku