Usein kysyttyä korona-avustuksista

 

Vastauksia 30.11. alkavaan korona-avustusten hakuun.

Kenelle korona-avustus on tarkoitettu?

Avustukset on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille. Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, osuuskunnat, yritykset, yksityiset elinkeinonharjoittajat ja säätiöt.

Miten haen korona-avustusta?

Lue huolellisesti hakuilmoitus ennen hakemuksen täyttämistä. 
 
Tarvitset hakemukseen kuvauksen aikaisemmasta toiminnastasi taide- tai kulttuurialalla, hankesuunnitelman ja yhteisön edellisen vuoden tilinpäätöksen. Tilinpäätöstä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, ellei kirjanpitolaki sitä edellytä.
 
Korona-avustusta haetaan Taiken verkkoasioinnissa

Kuinka suuri korona-avustus on?

Avustuksen suuruus on vähintään 20 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on vuosi 2022.

Voinko hakea korona-avustusta jos olen saanut myönteisen päätöksen jo aikaisemmilla hakukierroksilla?

Voit hakea.  Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.

Minkälaisiin kuluihin voin saada korona-avustusta? 

Avustus on tarkoitettu yhteisöjen toimintaa vahvistaviin ja kehittäviin hankkeisiin. Avustus voi kattaa 100 prosenttia hankkeen kustannuksista. Avustusta voi käyttää kaikkiin hankkeen kustannuksiin ja käyttöä pitää seurata kirjanpidossa omalla kustannuspaikalla.
 
Kustannukset, joita ei hyväksytä:
 • poistot
 • varainhankinnan kustannukset
 • liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
 • varaukset
 • laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin
 • lainojen lyhennykset
 • lainojen korot
 • ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
 • irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
 • tulospalkkiot
 • oikeudenkäyntikustannukset
 • oikeuden langettamat korvaukset
 • rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot.

Usein kysyttyä hakulomakkeesta

Minkä taiteenalan valitsen? 

Valitse taiteenala, jolle hanke pääasiallisesti kohdistuu. Jos hakemus ei sovi mihinkään taiteenalaan, valitse monitaide.

Minkälainen suunnitelma tuen käytöstä tarvitaan?

Tarvitset hakemukseen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miksi, kenelle.

Mitä laitan liitteisiin?

Liitä hakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös. Tilinpäätöstä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, ellei kirjanpitolaki sitä edellytä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Päätöksen jälkeen

Milloin tuki maksetaan tilille?

Avustus maksetaan tilille huhtikuussa 2022. 

Avustuksen käyttö

Sinun pitää tehdä avustuksen käytöstä selvitys 30.4.2023 mennessä.
 
 
Viimeksi muokattu: 29.11.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku