Usein kysyttyä korona-avustuksista

Vastauksia 4.2. alkavaan korona-avustusten hakuun. 

Kenelle korona-avustus on tarkoitettu? 

Avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Avustus voidaan myöntää myös luovien alojen toimialalla toimivalle teknisen tai tuotannollisen alan yrittäjälle. Avustusta voidaan myöntää eri yritysmuodoille, esim. yksityisille elinkeinonharjoittajille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnille. 

Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla voi olla palkattua työvoimaa.   

Yksinyrittäjällä (yritysmuodosta riippumatta) tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittajaa, jolla ei hakuaikana ole työsuhteessa olevaa palkattua työvoimaa. 

Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta ja yksityisen elinkeinoharjoittajan tai yrityksen on pitänyt toimia vähintään yhden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä.  

Miten haen korona-avustusta? 

Lue huolellisesti hakuilmoitus ennen hakemuksen täyttämistä.  

Huomioithan, että verkkoasioinnissa hakulomakkeen viimeisellä sivulla sinun tulee valita kohta “Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon”. Ilman tätä valintaa ei hakemusta voi lähettää. 

Korona-avustusta haetaan Taiken verkkoasioinnissa.  

Kuinka suuri korona-avustus on? 

Avustuksen suuruus on 6000 euroa. Avustusta voi käyttää vuoden 2022 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2022 saakka. Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa. 

Voinko hakea korona-avustusta, jos olen saanut myönteisen päätöksen jo aikaisemmilla hakukierroksilla? 

Voit hakea. Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin myönnetyt korona-avustukset, muiden tahojen myöntämät avustukset, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä eri taide- ja toimialat. 

Minkälaisiin kuluihin voin saada korona-avustusta?  

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2022 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt COVID-19-pandemian takia.   

Avustusta voi käyttää toiminnan kustannuksiin. 

Kustannukset, joita ei hyväksytä: 

 • poistot 
 • varainhankinnan kustannukset 
 • liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset 
 • varaukset 
 • laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin 
 • lainojen lyhennykset 
 • lainojen korot 
 • ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut 
 • irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset 
 • tulospalkkiot 
 • oikeudenkäyntikustannukset 
 • oikeuden langettamat korvaukset 
 • rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot. 

Voinko hakea sekä korona-avustusta yrittäjänä että korona-apurahaa taiteilijana? 

Tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (Taiken korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille). 

Usein kysyttyä hakulomakkeesta 

Minkä taiteenalan valitsen?  

Valitse taiteenala, jolle hanke pääasiallisesti kohdistuu. Jos hakemus ei sovi mihinkään taiteenalaan, valitse monitaide. 

Minkälainen suunnitelma tuen käytöstä tarvitaan? 

Tarvitset hakemukseen suunnitelman tuen käytöstä. Hakulomakkeessa kysytään tuen käyttötarkoitus. 

Mitä laitan liitteisiin? 

Liitä hakemukseen viimeisin tilinpäätös. Tilinpäätöstä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, ellei kirjanpitolaki sitä edellytä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. 

Voiko hakemusta täydentää? 

Hakemusta ei voi hakuajan jälkeen täydentää. 

Usein kysyttyä päätöksestä 

Milloin saan avustuspäätöksen? 

Saat tiedon päätöksestä 30.4.2022 mennessä. Päätös toimitetaan verkkoasiointiin. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on luettavissa verkkoasioinnissa.  

Milloin tuki maksetaan tilille? 

Avustus maksetaan tilille toukokuussa 2022.  

Avustuksen käyttö 

Sinun pitää tehdä avustuksen käytöstä selvitys 30.4.2023 mennessä. 

 
 
Viimeksi muokattu: 04.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku