Utvecklingsprogram

Närmare information om programmen på finska

Fortgående program

Utvecklingsprogrammet för kulturell mångfald och mobilitet

Programmets mål är att främja förståelsen av kulturell mångfald, interkulturell dialog och gemensam verksamhet mellan majoritets- och minoritetskulturer, främja konstnärers mobilitet och utveckla internationella nätverk med fokus på Norden och Barentsområdet.

Utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar

Programmets mål är att främja konstnärers position i samhället och arbetslivet samt utveckla strukturer som sysselsätter konstnärer och ökar deras arbetstillfällen.

Korta program

Utvecklingsprogrammet för barn- och ungdomskultur

Programmets mål är att förstärka positionen för och uppskattningen av professionella konstnärer som arbetar med barn- och ungdomskultur samt förbättra tillgången på och tillgängligheten till konst bland barn och unga.

Programperiod: 2016–2020

Utvecklingsprogrammet för konstnärsexpertis och konstförmedling

Programmets mål är att synliggöra nya tillämpningar av konstnärlig kompetens och införa konstnärers expertis på ett brett plan inom olika samhällsområden. Programmet stödjer utveckling av en mångsidigare förmedlingsexpertis samt organisation och nätverkande.

Programperiod: 2018–2022

Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan

Utvecklingsprogrammet har slutat. Programmets mål var att skapa en bred och etablerad finansieringsgrund för verksamhet som stödjer konstens välfärdsinverkan samt att ändra på verksamhetens befintliga strukturer och attityder.

Programperiod: 2015–2019

Viimeksi muokattu: 07.02.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku