Läänintaiteilija edistää kulttuurista moninaisuutta

Muusikko Mertsi Lindgren aloitti kesäkuun alussa kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa.

Läänintaiteilija edistää kulttuurista moninaisuutta muun muassa käynnistämällä ja koordinoimalla yhteistyötä pää- ja vähemmistökulttuurien yhteisissä projekteissa. Hän rakentaa yhteistyöverkostoja ja vahvistaa vuorovaikutusta eri kulttuuristen ryhmien välillä.

Läänintaiteilijan työpanoksella Taiteen edistämiskeskus (Taike) tavoittelee muutosta rakenteissa ja asenteissa. Tavoitteena on lisätä tietoa taiteen tarjoamista mahdollisuuksista, ja sitä kautta saada myös taiteilijoille lisää työllistymistilaisuuksia.

”Tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tarvitaan entistä enemmän kulttuurista vuoropuhelua ja erilaisuuden ymmärtämistä. Taiteella on tässä paljon annettavaa, ja siksi suuntaamme nyt läänintaiteilijapanostamme vahvasti kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Nyt tehtävään valittu Mertsi Lindgren (s.1980) on ammattimuusikko, joka on edistänyt romanikulttuuria monipuolisesti kansalaisjärjestöissä, yksityisellä sektorilla, kunnissa ja valtiohallinnossa. Esiintymisen ja kulttuuritulkkauksen ammattilaisena Lindgren vahvistaa myös romanivähemmistön taide- ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Taikessa työskentelee tällä hetkellä viisi läänintaiteilijaa kulttuurisen moninaisuuden tehtävissä. He edistävät muun muassa saamelaiskulttuuria, pohjoismaista yhteistyötä ja monikulttuurisuutta.

Kulttuurisen moninaisuuden sekä kulttuuriviennin ja -vaihdon edistäminen kuuluvat Taiken lakisääteisiin tehtäviin. Parhaillaan Taike valmistelee kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet julkaistaan kuluvan vuoden loppupuolella.

Kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilijan tehtävää haki 82 henkilöä. Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) läänintaiteilijoiden tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijoiden työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2016 Taikella on 40 läänintaiteilijaa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tomi Aho, p. 0295 330 850, tomi.aho@taike.fi ja johtaja Minna Sirnö, minna.sirno@taike.fi