Taide tulee kylään Tampereella

Tampereen ikäihmiset saavat syksystä alkaen luokseen klovniposteljooneja, unelmien toteuttajia ja tarinankerääjiä.

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Taiteen edistämiskeskus julistivat maaliskuussa avoimen haun, jossa etsittiin taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen.

Ehdotuksia toimintamalleista saatiin taiteilijoilta, taideyhteisöiltä, yhdistyksiltä, osuuskunnilta ja yrityksiltä yli 60 kappaletta. Hakemuksia käsitteli asiantuntijaraati, jossa oli edustus Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, asumispalveluista, kotihoidosta, sairaala- ja kuntoutuspalveluista sekä Tampereen vanhusneuvostosta ja Taiteen edistämiskeskuksesta.

Toteutettavaksi valittiin ideoita, joissa taiteellinen laatu yhdistyi tavoitteeseen yksinäisyyden vähentämisestä ja joissa oli panostettu toiminnan mahdollisuuksin vaikuttaa ikäihmisten arkeen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Toteutettavissa hankkeissa luodaan taiteella yhteyksiä ihmisten välille ja suhtaudutaan ikäihmisiin toimivina, tuntevina ja tahtovina ihmisinä. Pääosin ne tulevat kohdentumaan kotihoidon piirissä oleviin ikääntyneisiin asiakkaisiin.

Neljälle hankkeelle yhteensä 90 000 euroa

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen Taide kylässä -hankkeessa (50 000 euroa) luodaan ikäihmisten kyläverkostoa. Kolmivaiheisessa hankkeessa taiteilijatyöpari vierailee ensin kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakkaiden kodeissa. Eri menetelmillä tutustutaan osallistujiin, rakennetaan luottamusta ja kokeillaan yhdessä uusia asioita. Toisessa vaiheessa luodaan mukana oleville ikäihmisille vertaistukiverkosto, jolla heitä houkutellaan kodin ulkopuolisen harrastamiseen. Kolmannessa vaiheessa osallistujat pääsevät halutessaan taiteellisen ryhmätoiminnan piiriin.

Kulttuuriosuuskunta Kiidon Ikämiesten arjen unelmia -hankkeessa  (20 000 euroa) toteutetaan kotihoidon miesasiakkaiden unelmia. Projektissa hyödynnetään valokuvausta, musiikkia, sanataidetta ja nukketeatteria. Ikämiesten arjen unelmina saattaa olla vaikkapa pääsy jalkapallo-otteluun, muikkujen paistaminen tai konserttiin pääseminen. Pienten unelmien toteuttaminen ja tallentaminen tehdään monitaiteisesti. Mallin tavoitteena on murtaa sosiaalisen kohtaamisen esteitä, jotta kotoa lähteminen olisi helpompaa. Projektin päätteeksi järjestetään unelmia ja osallistujia yhteen kokoavat iltamat.

Klovniposteljoonit (12 000 euroa) tuovat ikäihmisten arkeen iloisia kohtaamisia, uusia yhteyksiä ja tärkeiden asioiden jakamista. Anne Savitie, Johanna Peltola ja Marja Skaffari työryhmänä toteuttavat klovneriaan, performanssiin ja kirjoittamiseen pohjaavan toimintamallin kotihoidossa ja sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Projektissa kirjoitetaan kortteja ja kirjeitä yhdessä ikääntyneiden kanssa ja löydetään kirjeenvaihtokavereita eri-ikäisistä lähialueen asukkaista. Projektissa järjestetään osallistujille myös juhlia, joissa he kohtaavat kirjeenvaihtokavereitaan.

Huumorityöpaja-kokonaisuudessa (8000 euroa) Jyrki Liikka vierailee kotihoidon työntekijöiden mukana kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakkailla työkaluinaan kahvipaketti, kuuntelemisen taito ja tarinankerronta. Tavoitteena on kohdata ihmisiä ajan kanssa ja tarinoida jokaisen asiakkaan omannäköinen kertomus. Tarinankerrontaa tehdään myös ryhmissä. Hankkeen aikana kerättyjä tarinoita kootaan yhteen ja jaetaan myös muiden iloksi.

Hankkeet toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Hankkeiden sijoittumisesta kaupungin eri alueilla päätetään elokuun lopussa ja ne aloittavat suurelta osin syksyn 2016 aikana. Osa hankkeista jatkaa vuoden 2017 loppuun. Tavoitteena on, että toimintamalleista saataisiin pysyviä käytänteitä ja vaikutuksia ikäihmisten arjen ja elämänlaadun parantamiseksi.

Lisätietoja:

Jaana Ylänen
suunnittelija
040 800 7874
jaana.ylanen@tampere.fi
Tampereen kaupunki
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuotantoalue/
ikäihmisten virkistysrahasto
www.tampere.fi

Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
Pyhäjärvenkatu 1 A 33200 Tampere
0295 330 843
arttu.haapalainen@taike.fi
www.taike.fi