Kierrämme kaakkoa prosenttiperiaatteen asialla

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta vetoaa kirjeillä ja tapaamisissa julkisiin tahoihin, että ne ottaisivat prosenttiperiaatteen toimintaperiaatteekseen ihan virallisesti. Lisäksi patistamme kaupunkeja ja maakuntaliittoja arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmatyöhön.

 

Päätimme osana arkkitehtuurin teemavuotta 2012 toteuttaa prosenttiperiaatekiertueen, jonka yhteydessä jätämme kunta- ja muille julkisille toimijoille prosenttiperiaatealoite. Toteutamme kiertueen kevään 2012 aikana.

Ensimmäisenä käyntikohteena on Imatran kaupunki 30. maaliskuuta klo 13, kaupunginjohtajan huone. Tämän jälkeen Kotkan kaupunki 2. huhtikuuta klo 16.45, kaupungintalon 5. kerroksen kokoushuone. Haminan kaupunki seuraavana 4. huhtikuuta klo 13-14, Raatihuone, 2. kerroksen kaupunginhallituksen kokoushuone.  Aikataulusyistä Lappeenranta 7. toukokuuta klo 13 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Kouvola antoi rukkaset

Kouvolan kaupungin edustajia emme päässeet tapaamaan, koska Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.2.2012 päättänyt hylätä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan esityksen prosenttiperiaatteen noudattamisesta tulevaisuuden talousarviosuunnittelussa. Perusteluissa vedottiin Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan. Lisäksi päätettiin harkita prosenttiperiaatetta hankekohtaisesti. Tämä johtaa mielestämme tilanteeseen, jossa taide ja kulttuuri taas muuttuvat mielikuvissa ylimääräiseksi kulurasitteeksi eikä osaksi normaalia toimintaa. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta haluaa omalla toiminnallaan nostaa edelleen keskusteluun koko Kaakkois-Suomessa sen, ettei prosenttiperiaatteen noudattaminen tarkoita jotain ylimääräistä vaan on oleellinen osa hyvän ympäristön rakentamista kuntalaisille. Heillä on oikeus esteettisesti vaikuttavaan ympäristöön. Lähetämme tämän takia aloitteemme kirjeenä Kouvolan kaupungille.

Kaupungeissa eri tilanteet

Koska eri kaupungeissa tilanne vaihtelee, niin jokaisen kaupungin edustajille jätettävä aloite on tekstiltään hieman erilainen. Esimerkiksi Lappeenrannassa on toteutettu arkkitehtuuripoliittinen ohjelmatyö, joka hyväksyttiin vuonna 2007. Tässä ohjelmassa todetaan toimenpideosiossa seuraavaa: ”3. Otetaan käyttöön arkkitehtoniseen laatuun osoitettava laatulisä: Merkittävissä julkisten rakennuskohteiden rakennus- ja korjaushankkeissa osoitetaan rakennuskustannuksiin 1-1,5 % suuruinen laatulisä, joka voidaan osoittaa tapauskohtaisesti esimerkiksi suunnitteluun, laadukkaampiin materiaaleihin, erityisvalaistukseen tai kaupungin identiteettiä korostaviin taideteoksiin.”

Tämä muotoilu on todella hieno ja edistyksellinen asia, mutta mielestämme se antaa prosenttiperiaatteen näkökulmasta liian vapaat kädet ja hukkaa prosenttiperiaateajattelun sisällön. Ehdotammekin Lappeenrannan kaupungille arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivittämistä prosenttiperiaatteen kannalta sitovampaan muotoon.

Vastaavanlainen tilanne vallitsee Kotkassa, joka on toiminut esimerkillisesti huolehtiessaan julkisesta taiteesta kuten veistospromenadi sekä taidehankkeet kaupungin uudis- ja korjausrakennuskohteissa osoittavat. Äskettäisestä teknisen lautakunnan päätöksestä evätä taidehankinnat kahdesta opetustoimen kohteesta nousi kiivas keskustelu, vaikka lautakunnan päätös ei johtanutkaan hankkeista luopumiseen, mistä annettakoon kiitos kaupunginhallitukselle. Kotkassa linjattiin vastaavasti kuin Kouvolassa, että kaupunginhallitus päättää tulevaisuudessa taidehankkeista. Näin prosenttiperiaatteen mukaiset hankkeet pysyvät yksittäisen, populistisen keskustelun kohteena Kotkan nykyisessä päätöskäytännössä.

Uskomme siihen, että niin kauan kuin prosenttiperiaatteen toteuttamisesta päätetään yksittäisesti kunkin hankkeen yhteydessä tarveharkintaisesti, niin kauan taide ja kulttuuri näyttäytyvät jonakin ylimääräisenä ja turhana kustannuksena, eikä kuntalaisten perusoikeutena julkiseen taiteeseen ja siitä nousevaan hyvään oloon.

Kaipaamme arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia

Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa ja Imatralla ei arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa ole vielä tehty. Kotkassa ja Haminassa asia on jollain tasolla vireillä ainakin Apoli-projektin ja Valtion rakennustaidetoimikunnan yhteisesti ylläpitämien sivujen mukaan (www.apoli.fi). Kotkassa tämä tarkoittanee ainakin sitä, että kaupunginvaltuutettu Sami Virtanen on 2008 tehnyt aloitteen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimisesta.

Etelä-karjalan ja Kymenlaakson maakuntaliitoissa ei arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa ole tehty kuten joissakin muissa maakunnissa. (lisätietoja: www.apoli.fi) Lähetämme molemmille maakuntaliitoille kirjallisen aloitteen arkkitehtuuripoliittisen ohjelmatyön aloittamisesta alueellamme. Kenties ne voisivat toimia yhteistyössä.

Vaadimme vain vähän

Aloitteemme tavoitteena ovat seuraavat asiat

  1. Kaikki alueen kaupungit ja muut julkiset toimijat käsittelisivät prosenttiperiaatteen luottamuselimissään ja päättäisivät sen noudattamisesta tulevissa uudis- ja korjausrakennushankkeissa.
  2. Kaikki alueen kaupungit ja molemmat maakuntien liitot tekisivät itselleen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Ohjelmaan pitää kirjata prosenttiperiaatteen sitova noudattaminen kaupungin kaikessa julkisessa rakentamis-, maankäyttö- ja kaavoitustoiminnassa sekä maakuntaliittojen ohjelmassa suosituksena.

Toivomme tiedotusvälineiden huomioivan prosenttiperiaatealoitteemme ja -kiertueemme. Vastaamme tarvittaessa mieluusti yksityiskohtaisiin kysymyksiin.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan puolesta 29.3.2012 Kouvolassa

 

Petri Pietiläinen

Ma. pääsihteeri

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta/ Arts Council of Southeast Finland

Osoite/Address: Hallituskatu 7 D, 45100 Kouvola, Finland

Puh/ Tel. +358400 750 742 E-maili/ E-mail. petri.pietilainen@minedu.fi