Lapin liiton ja Lapin ELY-keskuksen lausunnot lakiluonnoksesta Taiteen edistämiskeskukseksi

Lapin liitto ja ELY-keskus toteavat, että jatkossakin Lapissa tulisi sijaita aluetoimisto läänintaiteilijoineen. Lausunnoissa korostetaan edellä mainittujen aluekehittäjäviranomaisten ja Lapin taidetoimikunnan välistä hyvää ja toimivaa vuorovaikutusta. Lapin taidetoimikunnalla todetaan olevan merkittävä rooli maakunnallisessa kehitystyössä.


Molemmat viranomaistahot ovat huolissaan alueellisen taiteen ja kulttuurin edistämisen tulevaisuudesta jos taidetoimikunnan aluetoimisto siirtyy pois Lapista. Esimerkiksi tulevien läänintaiteilijoiden/taidekoordinaattoreiden tehtävien määrittely keskusjohtoisesti maakunnan ulkopuolelta johtaa alueellisen asiantuntemuksen kuihtumiseen.

”Erityisen tärkeää on, että aluetoimiston säilyminen turvataan Lapissa. Vain näin pystytään huomioimaan maakuntamme erityispiirteet ja painopisteet (pitkät välimatkat, saamelaiskulttuuri, Pohjoiskalotin yhteistyö, Barentsin alueen kulttuuriyhteistyö) taiteen edistämisessä Lapin alueella.”
– Lapin liitto

” Lapin ELY-keskus pitää tärkeänä alueellisen taiteenedistämistoiminnan turvaamista keskeisenä alueellisena taiteen ja kulttuurin asiantuntijana ja verkostoijana Lapin hajanaisessa ja laaja-alaisessa toimintaympäristössä.”
– Lapin ELY-keskus


Lausunnot luettavissa:
Lapin ELY-keskuksen lausunto (PDF, 142 kt)
Lapin Liiton lausunto (PDF, 35 kt)