Minä täällä! Taiteilijahaku maahanmuuttajatyttöjen kanssa toteutettavaan yhteisötaideprojektiin.

Haemme Minä täällä!- projektiin yhteisötaiteilijaa toteuttamaan taideprojektin maahanmuuttajatyttöjen kanssa Lahdessa. Taiteilija suunnittelee ja toteuttaa 8 viikon mittaisen projektin alakoululaisryhmien kanssa Kirkonkylän ja Jalkarannan kouluilla, sekä yläkoululaisille Lahden kansanopistolla koulupäivien jatkeena 3.10- 2.12 välisenä aikana. Projekti on osa Hämeen läänintaiteilijan projektikokonaisuutta.

Taiteilijalle maksetaan kolmella koululla toteutettavasta projektista 3800 €:n suuruinen palkkio sisältäen mahdolliset matkakulut.

Materiaaleihin ja avajaiskuluihin on varattu oma budjetti.

Projektin toteuttaa Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Lahden kaupungin perusopetuspalveluiden, maahanmuuttajapalveluiden ja kulttuuripalveluiden sekä Lahden Kansanopiston kanssa.

Projektin tavoitteet

Kahden kuukauden projektin tarkoituksena on taidetoiminnan avulla tukea tyttöjen omaa identiteettiä uudessa elämäntilanteessa ja ympäristössä. Taidetyöpaja on turvallinen ja vapauttava tila tytöille. Työpajassa tytöt saavat etsiä tapaa ilmaista itseään rakentavasti ja purkaa kulttuurien välisten ristiriitojen, turvapaikkaprosessin ja uudenlaisten sosiaalisten paineiden aiheuttamia tunteita taiteen kautta.

Tytöt saavat mahdollisuuden löytää itsestään piileviä voimavaroja sekä tukea opiskelumotivaatiolleen ja ystävyyssuhteilleen. Tavoitteena on kahdensuuntainen kotoutuminen, työpajaan osallistuu myös kantasuomalaisia saman ikäryhmän tyttöjä.

Jokaisen ryhmän taiteellisen prosessin tulos tai dokumentaatio esitetään julkisesta, jotta nuoret pääsevät näyttämään teoksensa perheilleen ja ystävilleen.

Taiteilijalta odotetaan kokemusta yhteisöissä toimimisesta, itsenäisestä projektityöskentelystä, taiteellista osaamista ja sosiaalisia taitoja. Hakemuksesta tulee kuvata millaisen taidehankkeen lasten ja nuorten kanssa toteuttaisi ja millaista kokemusta taiteilijalla on aiemmasta toiminnasta.

Hakemukset on toimitettava 31.8.2016 klo 16:00 mennessä liitteineen osoitteeseen elisa.lientola@taike.fi

Hakemukseen liitettävät tiedot:

  • Taiteilija/Yritys
  • ALV-velvollisuus
  • Y-tunnus jos yrittäjä
  • Yhteystiedot
  • Taideprojektin sisällön kuvaus
  • Miten toiminta tukee projektin tavoitteita
  • Aiempi kokemus vastaavasta toiminnasta
  • Liitteeksi CV

Lisätiedot: läänintaiteilija Elisa Lientola

 puhelin: 0295330894 elisa.lientola@taike.fi