Sanahelinästä käytäntöön - luovia menestystarinoita Wäinössä jatkuu pelialalla

Tule verkostoitumaan perjantaina 13.4. klo 14 Cafe Wäinöön. Tällä kertaa aiheena on peliala ja sen tarjoamat työmahdollisuudet taiteilijoille kuten graafikoille ja käsikirjoittajille.

Tilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen taidetoimikunta yhdessä LUOVAMO–Luovien alojen informaatio- ja työnhakukeskuksen kanssa perjantaina 13.4.2012 klo 14 - 15.30 Cafe Wäinössä (Itäinen Rantakatu 38), Turussa.

Tilaisuus on tarkoitettu yhtäläisesti pelialan ammattilaisten ja taiteen kentän edustajille. Tilaisuudessa pelialan yritysten edustajilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa ja löytää uusia mahdollisuuksia käyttää taidetta ja taiteilijoiden osaamista pelien tekemiseen. Taiteilijat puolestaan saavat tietoa pelialan työllistymismahdollisuuksista ja ideoita taiteellisen osaamisensa monipuolistamiseksi. Tilaisuudessa kerrotaan lisäksi Turussa alkavasta pelialan koulutusmahdollisuudesta.

Verkostoitumistilaisuuden keskustelun avaa vuonna 2011 perustetun NordicEdu-yrityksen strateginen johtaja Tatu Laine. Oman yrityksensä esittelyn lisäksi Laine kertoo turkulaisesta pelialasta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Mika Luimulan sekä tuntiopettaja Taisto Suomisen kanssa. Paikalla on myös Tribeflamen toimitusjohtaja Torulf Jernström ja muita pelialanyritysedustajia. Alustuksen jälkeen käydään aiheesta vapaata keskustelua ja ideointia verkostoitumisen ohella.

Tervetuloa!

Ilmoittautudu keskiviikkoon 11.4. mennessä.

Paikkoja rajoitetusti.

Lisätiedot:
Ilona Wakonen, työnsuunnittelija
puh. 040 182 0818
ilona.wakonen@minedu.fi