Vakavaa puhetta taiteesta – Mikkelin taidemuseossa joka kuun ensimmäinen keskiviikko

Taiteen edistämiskeskus ja Mikkelin taidemuseo avaavat uudenlaisen foorumin julkiselle taidepuheelle. ”Puhetta taiteesta” -iltojen on tarkoitus johdattaa niin tuoreiden taideilmiöiden ja ajankohtaisen taidekeskustelun pariin kuin taideteoreettiseen pohdintaan.

Puhetta taiteesta -illat ovat avoimia keskustelutilaisuuksia, joihin toivotetaan tervetulleiksi eri taiteen alojen ammattilaiset, harrastajat sekä taiteesta kiinnostunut yleisö.

Keskustelutilaisuudet ovat joka kuun ensimmäinen keskiviikko kello 17.30 -19.00 Mikkelin taidemuseossa. Keskustelutilaisuudet on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi osaksi alueen kulttuurielämää.

Luentosarjan aloittaa poikkeuksellisesti elokuun viimeisenä keskiviikkona 31.8.2016 klo 17.30 FT, taidehistorian dosentti Hanna Johansson. Hän pohtii Mikkelin taidemuseon Painting of the Mind – näyttelyn kautta tapaamme nähdä ja hahmottaa maailmaa ja maisemaa. Hän kysyykin onko maisemaa maalauksen tuolla puolen?

Teemu Mäki puhuu taiteen määritelmästä ja taiteen tehtävästä yhteiskunnassa ja yksilön elämässä. Taidetta on usein perusteltu ja ylistelty sillä, että se kasvattaa, valistaa, innovoi tai on moraalisen tai poliittisen pohdiskelun muoto. Toisaalta yhtä usein on päinvastoin väitetty, että taiteessa hienointa on sen hyödyttömyys, se että se on nimenomaan taidetta, jolla on oma itsetarkoituksensa, eikä sen pidä palvella ketään toista. Kumpi on osuvampi kuvaus? Entä ovatko kaikki tulkinnat jostain taideteoksesta samanarvoisia, yhtä hyviä? Esitelmänsä lisäksi Mäki näyttää tilaisuudessa yhden uuden videoteoksen (Tavallista tappamista) ja lausuu pari runoa uusimmasta runokokoelmastaan Äidin oma.

KuT Teemu Mäki on helsinkiläinen, vuonna 1967 syntynyt kuvataiteilija, kirjailija, teatteriohjaaja ja tutkija.

Teemu Mäen avaamaa keskustelua jatkaa taidemaalari-pedagogi Henri Hagman 2.11. Kirjoittamansa teoksen Taiteen tarkoitus pohjalta hän esittää, että taiteen tarkoitus on kehittää ihmisen suhdetta aistimiseensa ja tämän henkistä olemusta, yhdistämällä henkiset ja fyysiset olemisen tavat.  Lopuksi hän kysyykin, onko taiteen perimmäinen tehtävä lopulta tehdä itsensä tarpeettomaksi?

Joulukuussa 2016 tulee kuluneeksi 101 vuotta kun venäläinen taiteilija Kazimir Malevitš asetti esille maalauksensa Musta neliö. Syksyn keskustelutilaisuudet päättää 7.12. kriitikko Otso Kantokorpi, hän pohtii mitä on abstrakti taide, miten ymmärtää nonfiguratiivisen maailman tyhjyyttä? Pitääkö taidetta ylipäätänsä ymmärtää vai riittääkö pelkkä kokemus? Mitä katsoja saa osallistuessaan kielipeliin, jossa taiteen merkityssisältö muodostuu.

Kevään Puhetta taiteesta -alustajat ja päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Puhetta taiteesta –alustukset Mikkelin taidemuseo syksy 2016 klo 17.30-19.00

31.8. Hanna Johansson – Maiseman pienin yhteinen nimittäjä

5.10. Teemu Mäki – Mitä varten taidetta tehdään ja nautitaan?

2.11. Henri Hagman – Onko taiteen tehtävä lopulta tehdä itsensä tarpeettomaksi?

7.12. Otso Kantokorpi - Mitä on abstrakti taide?


Tilaisuus sisältyy taidemuseon pääsymaksuun.

Mikkelin taidemuseon syksyn näyttelyt löytyvät linkistä:

http://www.mikkeli.fi/museot/taidemuseo/vaihtuvat-nayttelyt/vaihtuvat-nayttelyt-2016

Lisätietoja:

Läänintaiteilija Harri Heinonen                                 
Taiteen edistämiskeskus | Etelä-Savo                       
PL 50                                                                           
50101 Mikkeli                                                             
Puh. 029 5330923                                                    
harri.heinonen(at)taike.fi                                         

Amanuenssi Paula Hyvönen
Mikkelin taidemuseo/ Etelä-Savon aluetaidemuseo
Ristimäenkatu 5, 50100 Mikkeli
Puh. 015 194 2421
paula.hyvonen(at)mikkeli.fi