Lapin taidetoimikunta hakee saamelaiskulttuurin läänintaiteilijaa

Läänintaiteilijan toimeen valittavan henkilön tulee Lapin taidetoimikunnan toimialueen eri toimijoiden kanssa edistää yhteistyön sekä projektien avulla saamelaiskulttuuria. Ensisijaisena toiminta-alueena on Lappi, mutta Iäänintaiteilijalla tulee olla myös edellytyksiä vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä saamelaiskulttuurin saralla.

Valinnassa tullaan kiinnittämään huomiota jonkin taiteenalan koulutukseen tai syvälliseen
tuntemukseen sekä työkokemukseen, mutta taiteenalaa ei ole ennalta määritelty.

Tehtävä täytetään 1.6.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen. Valmisteilla olevan lakiesityksen mukaan Taiteen keskustoimikunta (ml. alueelliset taidetoimikunnat) on muuttumassa Taiteen edistämiskeskukseksl 1.1.2013 alkaen. Organisaatiomuutoksesta johtuen tehtävä täytetään tässä vaiheessa ainoastaan 31.3.2013 saakka. Tehtävän jatkumisesta päätetään tämän jälkeen uudessa organisaatiossa.

Hakijalta odotamme: kokemusta projektitoiminnasta ja -hallinnasta, tietoteknisiä valmiuksia, hyvää itsensä ilmaisukykyä, suomen Iisäksi myös ruotsin ja englannin kielillä. Työnkuva vaatii organisointikykyä, projektikohtaista taloushallintaa sekä  yhteistyötaitoja.

Luemme eduksi: oman tähänastisen hanketoiminnan sekä  yhteistyöverkoston.

Työssä tarvittava kielitaito: suomi, ruotsi ja englanti

Palkkauksen peruste: 2 683,84 E/kk

Työaika: virastotyöaika, 36 h 15 min/vko, myös llta- ja viikonlopputyötä

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Työ edellyttää matkustamista Lapin taidetoimikunnan
toimialueella sekä myös valmiutta matkustaa yli maakunnan ja valtion rajojen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisestl sähköisen rekrytointijärjestelmän valtiolle.fi kautta. Ilmoitus löytyy järjestelmästä työavaimella 600-95-12.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain.
Taiteen keskustoimikunta, PL 293/ Maneesikatu 7, 00171 Helsinki

Hakuaika päättyy 2.5.2012

Lisätietoja tehtävästä:
taidetoimikunnan puheenjohtaja Liisa Penttilä
040 820 5406

taidetoimikunnan pääsihteeri Tomi Aho
0400 936 832