Hämeen taidetoimikunta hakee säveltaiteen läänintaiteilijaa

Hämeen taidetoimikunta on julistanut haettavaksi säveltaiteen läänintaiteilijan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelle. Työsuhde on määräaikainen ja alkaa 1.11.2012.

Valmisteilla olevan lakiesityksen mukaan Taiteen keskustoimikunta (ml. alueelliset taidetoimikunnat)  on muuttumassa Taiteen edistämiskeskukseksi 1.1.2013 alkaen. Organisaatiomuutoksesta johtuen tehtävä täytetään tässä vaiheessa ainoastaan 31.3.2013 saakka. Tehtävän jatkumisesta päätetään tämän jälkeen uudessa organisaatiossa. 

Läänintaiteilijaksi valittavan henkilön tulee kehittää Kanta- ja Päijät-Hämeen alueiden säveltaiteen taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden osaamista, tapahtumia ja yhteistyötä sekä käynnistää projektitoimintaa taiteenalan edistämiseksi. Läänintaiteilijalta edellytetään säveltaiteen koulutusta tai työkokemusta. Hakijoilta odotetaan alueen säveltaidetta koskevia kehittämisideoita ja säveltaiteen alueellisen toimintaympäristön tuntemusta.

Lisää tietoja tehtävästä ja sen palkkauksesta saa Heli-työnhakupalvelusta www.valtiolle.fi (työavain 600-102-12), jonne hakemukset on jätettävä viimeistään 8.5.2012 klo 16.15 mennessä.

Tiedustelut: pääsihteeri Henri Terho, puh. 040 7373 084, henri.terho@minedu.fi