Satakunnan taidetoimikunta hakee läänintaiteilijaa

Satakunnan taidetoimikunta on julistanut haettavaksi määräaikaisen läänintaiteilijan toimen. Taiteenalaa ei ole ennalta määritelty. Toimi täytetään ajalle 18.6.2012 - 31.3.2013, mutta sen voi ottaa vastaan myös sopimuksen mukaan.

Valmisteilla olevan lakiesityksen mukaan Taiteen keskustoimikunta (ml. alueelliset taidetoimikunnat) on muuttumassa Taiteen edistämiskeskukseksi 1.1.2013 alkaen. Organisaatiomuutoksesta johtuen tehtävä on tässä vaiheessa määräaikainen ja sen jatkumisesta päätetään tämän jälkeen uudessa organisaatiossa.

 

Läänintaiteilijan tehtävänä on edistää taiteellista toimintaa ja taideharrastusta Satakunnan maakunnan alueella Satakunnan taidetoimikunnan alaisuudessa, mutta siihen voi sisältyä myös maakuntarajat ylittäviä hankkeita ja verkostoitumista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä alueen taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 

 

Täytettävän toimen taiteenalaa ei ole määritelty, mutta toimikunta pitää toivottavana, että hakijalla olisi jonkin taiteenalan ammattipätevyys tai taiteellisen toiminnan riittävä työkokemus. Lisäksi toimikunta korostaa taide- ja muun hallinnon sekä taiteen ja kulttuurin organisaatioiden hyvää tuntemusta ja kokemusta projektiluontoisesta toiminnasta.

 

Koska tehtävä on määräaikainen, Satakunnan alueen ja sen kulttuuri- ja taide-elämän aikaisempi tuntemus on eduksi. Eduksi luetaan myös monipuolinen kielitaito ja tietojenkäsittelyohjelmien hallinta.

 

Läänintaiteilijan työ kohdistuu koko Satakunnan alueeseen ja hänen viikkotyöaikansa on 36 h 15 minuuttia, mikä sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Palkkaus on tällä hetkellä 2683,84 e /kk.

 

Läänintaiteilijalla on käytettävissään matka- ja muita käyttövaroja sekä vähäinen projektimääräraha.

Taidetoimikunta pitää tärkeänä, että hakija esittää hakemuksessaan suunnitelman niistä projekteista, jotka hän haluaa toteuttaa Satakunnassa työjakson kuluessa.

 

Hakuaika tehtävään päättyy 15.5. klo 16.15. Läänintaiteilijan toimeen haetaan ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän valtiolle.fi  kautta, jossa tehtävän työavain on 600-105-12. Jos sähköinen haku ei kuitenkaan ole mahdollista, voi kirjallisen hakemuksen toimittaa määräaikaan mennessä osoitteella Taiteen keskustoimikunta, Maneesikatu 7, PL 293, 00171 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain. Postileiman päivämäärä ei riitä.

 

Lisätietoja tehtävästä saa Satakunnan taidetoimikunnasta Vuokko Kempiltä ja puh. 050 3188 440 ja ma. pääsihteeri Armas Ketoselta puh 040 579 2332.

 

Porissa 24.4.2012

Satakunnan taidetoimikunta