Kainuulainen visuaalinen taide esillä Oulussa

Kainuulaiset taiteilijat Tuija Heikura, Irja Juntunen, Leo Karsikas, Riikka Keränen ja Urho Kähkönen on valittu Valvegalleriassa pidettävään Ilo ja valo – suruja pimeys -näyttelyyn Ouluun 8.9 - 2.10.2016.

Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipisteen visuaalisen taiteen näyttely Ilo ja valo – suru ja pimeys avautuu syyskuun 8. päivä. Näyttely on osa visuaalisen taiteen manageri/läänintaiteilija Antti Rundelinin Syrjästä esiin -hanketta , jonka tavoitteena on edistää Kainuun visuaalisen taiteen näkyvyyttä.

Näyttelyn kuraattoreina toimivat Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju sekä taidehistorioitsija ja Kansallisgallerian erikoissuunnittelija Juha Kotipelto. He kuvaavat näyttelyn kuratointiprosessia ja teosvalintoja seuraavalla tavalla:

”Kainuun kieroksemme edetessä kävi näyt­te­lyn teema yhä selvemmäksi: ilo ja valo, suru ja pi­meys. Tunne, että juuri tästä teemasta me haluamme koota näyttelyn, oli niin voi­ma­kas, et­tä tai­teilijoiden valinta oli helppoa. Elähdyttävää väri-ilon riemua, tummaa kaamoksen haikeutta. Mieleenpainuvia kontrasteja valosta varjoon. Tämän näyttelyn tarina rakentuu näistä, vä­lil­lä hyvinkin yksityisistä, intiimeistä aineksista. Näyttelyn teokset kertovat väreillään ja muotokielellään näyttelyn tari­naa, ilon kepey­ttä ja surumielistä kauneutta. Auringon kullassa hehkuvat öljymaalaukset, pronssi­set veikeät pienois­veis­tok­set, melkeinpä aineettoman keveät paperiteokset, ne kaikki kylpevät ilon valossa. Yksinäinen keinu, hiljaiset mustat kivet, surumieliset kauniit, sulkeutuneet, voi­mak­kain vä­häisin värein maalatut ihmishahmot, nämä kuiskivat ikään kuin hiljaista kai­puuta, toteutumatonta haavetta, surua.”

Näyttely on jatkoa Galleria Kajasteessa Helsingissä 9.–27.3.2016 pidettyyn Ilo ja valo – suru ja pimeys -näyttelyyn.

Lisätietoja:
Antti Rundelin
Läänintaiteilija/ visuaalisen taiteen manageri
Taiteen edistämiskeskus
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste
antti.rundelin@taike.fi
puh. 02 95330 866

 

Tuija Heikura (s. 1971 Kajaani)

Kajaanilainen kuvanveistäjä Tuija Heikura valmistaa teoksia materiaalista, jota hän kerää ympä­ril­tään, joko val­miista tai pienistä osista. Hän näkee tavanomaisissa esineissä tai nii­den pa­lasissa uusia asioita ja valmiit koos­teet (installaatiot) rinnastuvatkin viime vuosi­sa­dan alun ready made -artis­tien oivalluksiin. Heikuran teok­silla on kuitenkin usein melan­ko­linen poh­ja­vire, ne eivät ole vit­se­jä vaan vakavasti otettavia kom­ment­teja ihmiselämän mo­nimuo­toi­suu­desta.

Irja Juntunen (s. 1944 Suomussalmi, Nuasjärvi)

Irja Juntusen elämässä on ollut niin paljon surua ettei moni ole kokenut eläessään. Lasten kuo­­­le­­mi­en­kin jäl­keen rohkeasti tunteva ja isolla pensselillä maalaava Juntunen on purka­nut tus­kaansa ku­viin, joissa mo­nes­sa henkilöhahmo on kuvattu paljasselkäisenä takaa­päin, it­seen­sä käpertyneenä. Su­ru koskettaa mutta Juntunen osaa myös iloita, sen huomaa hä­nen vä­rik­käistä maise­ma­ku­vis­taan ja muotokuvistaan joita myös tuotannosta löytyy.

Leo Karsikas (s. 1954, Kajaani)

Itseoppinut kuvanveistäjä Leo Karsikas tekee veistoksia puusta, kivestä ja pronssista. On soit­­tajia, otuk­sia ja merkkejä, joiden merkityksen katsoja saa miettiä ihan itse, omassa rau­­has­saan. Teokset ovat hiljaista kan­saa, eivätkä ne huuda itseään tykö, vaan vaikuttavat hil­­jaa taustalla. Viimei­sim­mät, mustat kiviset teok­set uhmaavat jopa aikaa ja paikkaa syn­källä olemassaolollaan, kävisivät muis­to­merkeiksi.

Riikka Keränen (s. 1984 Ristijärvi)

Joukon nuorin, kuvanveistäjä -monitaiteilija Riikka Keränen on vasta uransa alussa mutta osoittaa jo nyt hal­litsevansa suvereenisti materiaalin kuin materiaalin. Hän loihtii niin si­sä­­ti­loi­hin kuin suo­raan luontoon­kin kekseliäitä kokonaisuuksia ihmisen ja luonnon vä­li­ses­tä vuo­­rovaikutuksesta am­men­taen. Hänen teok­sen­sa kertovat niin ajasta kuin pai­kas­ta­kin ja en­nen kaikkea ihmisen jättä­mäs­tä jäljestä, oli se sitten aske­leen painallus lattia­ma­ton alla tai ihmis­kehon jälki seinän pin­noit­tees­sa. Huikaisevaa iloa ihmisenä ole­mi­ses­ta.

Urho Kähkönen (s. 1967 Kuhmo, asuu Härmänkylässä)

Urho Kähkösen teosten valo tulee hänen elämänmakuisesta taiteestaan, maalausten rä­jäh­­­tä­­västä voi­mas­ta ja kultaisesta kajosta, jotka yhdessä avaavat aukkoja seiniin ja mie­leen. Tal­­ven 2014 näyt­tely Kuhmo-ta­los­sa oli otsikoitu Pyrkimys valoon - kuin suoraan alu­e­­näyt­telyn teemasta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kai­nuun taidetoimikunta palkitsi Kähkö­sen vuon­na 2013 pitkäjänteisestä Kai­nuun alueen kuvataiteen hyväksi teh­dystä työstä.