Taideneuvosto päätti valtion taidetoimikuntien toimialat, nimet ja jäsenmäärät

Kuva: Antti Luostarinen/Viestintätoimisto Drum

Vuosina 2017-18 valtion apurahoista, avustuksista ja palkinnoista päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä. Taideneuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi kustantaja Saara Tiuraniemen.

Valtion taidetoimikunnat kaksivuotiskaudella 2017-18 ovat:

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, jonka toimialana on arkkitehtuuri ja muotoilu. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä.

Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta, jonka toimialana on elokuvataide, mediataide sekä valo- ja äänitaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä.

Esittävien taiteiden toimikunta, jonka toimialana on näyttämötaide, performanssi- ja esitystaide, tanssitaide ja sirkustaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä.

Kirjallisuustoimikunta, jonka toimialana on kirjallisuus ja taidejournalismi. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Jäsenistä kaksi on ruotsinkielisiä.

Musiikkitoimikunta, jonka toimialana on musiikki. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä.

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta, jonka toimialana on monialainen taide, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenistä kuusi on muiden valtion taidetoimikuntien puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia ja vähintään kaksi alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia. Toimikunnan työskentelyssä tulee turvata monikulttuurisuuden asiantuntemus.

Visuaalisten taiteiden toimikunta, jonka toimialana on kuvataide, valokuvataide, sarjakuvataide, kuvitustaide ja ympäristötaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. 

”Taideneuvosto painotti, että toimikuntatyöskentelyn asiantuntijuus pitää varmistaa erityisesti laaja-alaisissa toimikunnissa. Jäsenten edustamaa asiantuntemusta täydennetään tarvittaessa alueellisten ja muiden valtion taidetoimikuntien jäsenten tai muiden taiteenalan tuntijoiden asiantuntemuksella”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

Jokaiseen taidetoimikuntaan asetetaan työjaosto, joka tarvittaessa valmistelee toimikunnalle vertaisarviointia edellyttäviä apuraha- ja avustuspäätöksiä. Työjaostoon kuuluvat kaikki toimikunnan jäsenet. Työjaosto kokoontuu laajassa kokoonpanossa tai taiteenaloittaisissa kokoonpanoissa sen mukaan kuin valmisteltavat asiat edellyttävät.

Toimikunta tai työjaosto voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisena asiantuntija-apunaan ensisijaisesti alueellisten taidetoimikuntien tai muiden valtion taidetoimikuntien jäseniä ja toissijaisesti muita taiteenalan asiantuntijoita.

Alueellisia taidetoimikuntia on 13. Niiden toimialueet ja nimet on määritelty lainsäädännössä. Jäseniä niissä on taideneuvoston päätöksellä 7-12, kuten edelliselläkin kaudella.

Toimikunta voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisena asiantuntija-apunaan ensisijaisesti muiden alueellisten taidetoimikuntien tai valtion taidetoimikuntien jäseniä ja toissijaisesti muita taiteenalan asiantuntijoita.

Alueelliset taidetoimikunnat kaksivuotiskaudella 2017-18 ovat:

 • Etelä-Savon taidetoimikunta, seitsemän jäsentä
 • Hämeen taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä
 • Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, kahdeksan jäsentä
 • Keski-Suomen taidetoimikunta, kahdeksan jäsentä
 • Lapin taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä
 • Pirkanmaan taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä
 • Pohjanmaan taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä
 • Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, seitsemän jäsentä
 • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä
 • Pohjois-Savon taidetoimikunta, kahdeksan jäsentä
 • Satakunnan taidetoimikunta, seitsemän jäsentä
 • Uudenmaan taidetoimikunta, kaksitoista jäsentä
 • Varsinais-Suomen taidetoimikunta, yhdeksän jäsentä

Vuosittain valtion taidetoimikunnat käsittelevät runsaat 9000 ja alueelliset taidetoimikunnat vajaat 4000 Taiteen edistämiskeskukselle osoitettua hakemusta. Taidetoimikuntajako ei vaikuta taiteenalakohtaisen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen jakama tuki taiteelle ja kulttuurille on vuositasolla 34 miljoonaa euroa. Summasta lähes 60 prosenttia tulee veikkausvoittovaroista.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se myös nimeää jäsenet valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin. Taideneuvosto päättää kokoonpanoista lokakuun kokouksessaan.

Lisätietoja: johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus, p. 0295 330 719, minna.sirno@taike.fi