Avustusta taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sote-toimintaa

Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) voi lokakuussa hakea avustusta olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Avustus on tarkoitettu pääasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville oikeuskelpoisille toimijoille kuten kunnille, kuntayhtymille, järjestöille, yrityksille ja säätiöille. Hakijana voi olla myös kulttuuri- tai taidealan yhteisö, jos toiminta on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja toiminnan juurtumisen edellytykset täyttyvät.

Hallituksen kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018. Nyt käynnistyvällä toisella kierroksella painottuu erityisesti toimivien toiminta- ja rahoitusmallien löytyminen.

Taiteen edistämiskeskus käynnistää valtionavustuksen toisen haun syyskuun lopussa. Hakuaika on 30.9.–2.11.2016. Haettavat avustukset on tarkoitettu käytettäväksi vuosina 2017–18. Jaettava summa on noin 400 000 euroa.

Tarkemmat hakuohjeet ovat hakuajan alkaessa luettavissa hakuilmoituksesta Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Ensimmäinen hakukierros oli keväällä 2016, ja siihen tuli 80 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin viidelle toimijalle.

Valtionavustus on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 4: Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.  Kolmivuotisen kärkihankkeen aikana pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen juurtumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Johanna Vuolasto
johanna.vuolasto@taike.fi
puh. 0295 330 870