Suomeen on saapunut pakolaisina useiden eri taiteenalojen osaajia

Suurella osalla Suomeen saapuneilla taidealojen osaajilla on takanaan korkeakouluopintoja.

Suomeen viime vuosina tulleiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden taidealan osaaminen liittyy useimmin kuvataiteeseen ja musiikkiin. Joukossa on myös näyttelijöitä, elokuva-alan taiteilijoita, arkkitehtejä sekä media-alan ammattilaisia. Saapuneet taiteilijat ovat useimmiten korkeasti koulutettuja. Useilla on joko valmis korkeakoulututkinto tai suoritettuja opintoja omalta taiteenalaltaan tai muulta koulutusalalta.

Tiedot perustuvat Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kyselyyn. Avoimena kirjoituskutsuna toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 69 kuluneen viiden vuoden aikana maahan pakolaisena tai turvapaikanhakijana saapunutta taiteilijaa, joista enemmistö on tullut Suomeen vuoden 2015 aikana. Vastaajien lähtömaita ovat Irak, Afganistan, Syyria, Iran ja Palestiina. Yli puolet kyselyyn vastanneista on enintään 30-vuotiaita.

Taiteilijat tarvitsevat selvityksen mukaan monenlaista tukea voidakseen jatkaa taiteellisen ammattinsa harjoittamista Suomessa. Eniten saapujat kaipaavat henkistä tukea sekä sosiaalisia ja kollegiaalisia verkostoja. Lisäksi he kaipaavat taiteen tekemisen mahdollistavia välineitä ja tiloja, taloudellista tukea sekä tietoa ja koulutusta.

”Selvityksen perusteella Taiteen edistämiskeskus tulee tarkastelemaan kriittisesti myös omaa toimintaansa suhteessa kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen. Samalla se haastaa myös muut taidealan toimijat pohtimaan omaa rooliaan turvapaikan saaneiden pakolaisten kotouttamisessa”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Pelkät kulttuuripoliittiset toimenpiteet eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä pakolaistaustaisten taiteilijoiden aseman parantamiseksi ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Pakolaistaustaisten taiteilijoiden aseman parantaminen edellyttää aina myös oikeudenmukaista maahanmuutto-, pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa.

Selvitys on luettavissa Taiteen edistämiskeskuksen nettisivuilta Taiken julkaisut.

Selvitys julkaistiin Taiteen edistämiskeskuksen YK:n päivän seminaarissa 24. lokakuuta. Lisätietoja seminaarista: http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1102538

Lisätietoja:

Projektityöntekijä Taija Roiha
taija.roiha@taike.fi / 0295 330 703

Tiedustelut 1.11.2016 eteenpäin:
Erityissuunnittelija Kaija Rensujeff
kaija.rensujeff@taike.fi / 0295 330 721