Suomi – sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -kokonaisuus kutsuu ravistelemaan vanhoja toimintamalleja

Suomi-brändiin kuuluu mielikuva maasta kehityksen huipulla ja tilastojen kärjessä. Jos kehitystä tarkastellaan sosiaalisesta näkökulmasta, tilanne näyttäytyy toisenlaisena. Taiteen edistämiskeskuksen ja Baltic Circle -nykyteatterifestivaalin yhdessä kuratoimassa ohjelmakokonaisuudessa tarkastellaan kysymyksiä ihmissuhteista, dialogista ja konfliktista. Kokonaisuuteen kuuluu esityssarja, työpaja ja klubi-ilta.

Ihmissuhteet ovat hyvän elämän perusta ja kulttuurisen kehityksen ydin. Miten maahanmuuttajien tuomaa kulttuurista ja sosiaalista tietotaitoa voisi käyttää tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen? Voisivatko uudet näkökulmat vapauttaa ja ravistella vanhoja toimintamalleja?

Suomi – sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -projektin taustalla on YK:n uusi Agenda 2030. Sen tavoitteena on kestävä kehitys kaikilla tasoilla: ympäristö, ihmiset ja talous. Käänteentekevää verrattuna aiempiin vuosituhattavoitteisiin on se, että uudet tavoitteet koskevat kaikkia maailman maita, eivät vain niin sanottuja kehitysmaita.

Tarkastelemme Agendaa Suomen nykytilanteessa, jossa yksinäisyys, syrjäytyminen ja sosiaalisten taitojen puute ovat kehittymässä kansallisiksi ongelmiksi ja jossa julkista keskustelua leimaa vihapuhe ja keskenään samanmieliset vetäytyvät kukin omiin leireihinsä.

Ohjelma koostuu esityssarjasta, työpajasta ja klubista. Sarjassa on kolme teosta, (A)part, Monitor Man ja Play House, jotka tutkivat sosiaalisia tilanteita taideteoksen lähtökohtana ja materiaalina. Ohjelman teemoja tutkitaan myös Reshaping the Possible Finland -työpajassa, jossa muotoillaan uutta maailmaa ja etsitään keinoja luoda dialogia ja oppia konflikteista. Perjantai-iltana festivaaliklubia emännöi DJ Mama, jolla on taianomainen voima tuoda ihmisiä yhteen tanssilattialle.

Lisäksi olemme kutsuneet kolme kirjoittajaa tarkastelemaan Suomea sosiaalisten suhteiden kehitysmaana kukin omasta näkökulmastaan. Tekstit löytyvät festivaaliesitteen MORE is MORE -osiosta.

Kokonaisuuteen kuuluvat teokset ovat Baltic Circlen tilaustöitä.

Baltic Circle -festivaali järjestetään 15.-20.11.2016. OHJELMA

Kuraattorit: Satu Herrala, Anna Jussilainen, Hanna Nyman & Willem Wilhelmus
Tukija: Koneen Säätiö
Yhteistyössä: Taiteen edistämiskeskus

Projekti on toteutettu Urban Heat -hankkeen puitteissa, joka on Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama.