Haihatuksen Henki ry sai Keski-Suomen taidepalkinnon

Palkinnon vastaanottivat Haihatuksen Henki ry:n hallituksen jäsenet Johanna Juvonen (vas.), Biagio Rosa, Merja Metsänen ja Virpi Lehto

Keski-Suomen taidetoimikunnan vuoden 2016 taidepalkinto on myönnetty taidelaitos Haihatusta Joutsassa ylläpitävälle Haihatuksen Henki ry:lle. Taidelaitos Haihatus on kehittynyt alueellisesti ja kansallisesti merkittäväksi taidekeskukseksi. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Taidekeskus Haihatus on toiminut 1990-luvulta asti aktiivisesti erityisesti kuvataiteen saralla. Nykyisin Joutsan keskustassa entisessä kunnan vaivaistalossa sijaitseva taidelaitos laajensi toimintaansa vuonna 2011 monitaiteisempaan suuntaan, kun yhdistys hankki omistukseensa myös viereiset kaksi rakennusta.  Laajeneminen mahdollisti kansainvälisen residenssi- ja tapahtumatoiminnan aloittamisen sekä näyttelytoiminnan ympärivuotisuuden.

Haihatuksen henki ry:n merkitys alueensa taidetoimijana on ollut merkittävä myös aktiivisena hankkeiden vetäjänä. Yhdistys on hallinnoinut mm. Leader-rahoituksella toteutettua kaksivuotista valtakunnallista taidenäyttelyhanketta Kulttuurin kiertotie, usean kunnan alueella toimivaa nuorille suunnattua ELY-keskuksen rahoittamaa Koppi-hanketta sekä Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Minä osaan! -hanketta. Haihatus on myös verkostoitunut aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kanssa sekä alueellisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Haihatuksen kansainvälinen taiteilijaresidenssi tuo oman vahvan lisävärinsä paikkakunnan elämään samalla kun asukkaille on annettu myös mahdollisuus osallistua taiteilijoiden projekteihin sekä Haihatuksen järjestämiin kursseihin ja tapahtumiin.

Haihatuksessa on järjestetty useita kansallisesti huomioituja näyttelyitä. Tänä vuonna Haihatuksessa nähtiin Suomen kuvataidejärjestöjen liiton kaksi valtakunnallista näyttelyä Jippo ja Syyt. Vuonna 2015 Haihatuksen Henki ry sai Galleristit ry:n ja ArtHelsinki -nykytaidemessujen myöntämän Vuoden taideteko -palkinnon.

Keski-Suomen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

www.haihatus.fi

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sari Ilmola
p. 0295 330 830
sari.ilmola@taike.fi