Kuvataiteilijat Eili Ikonen ja Anni Henriksson saivat Hämeen taidepalkinnon

Kuvassa vasemmalta Hämeen taidetoimikunnan puheenjohtaja Minna Perähuhta, varapuheenjohtaja JP Koskinen, erityisasiantuntija Johanna Vuolasto sekä palkitut kuvataiteilijat Eili Ikonen ja Anni Henriksson.

Hämeen taidetoimikunta palkitsi kuvataiteilijat Eili Ikosen ja Anni Henrikssonin ansiokkaasta työstä Tukeva porras –hankkeessa. Palkinnot ovat suuruudeltaan 2500 euroa ja ne maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Eili Ikonen ja Anni Henriksson ovat luotsanneet valtakunnallista huomiota saanutta Tukeva porras -hanketta.Tukeva porras on Lahdessa 2013 käynnistetty kumppanuustoimintamalli, jossa pilotoitiin kuvataiteesta hyvinvointia -palveluja yhteistyössä paikallisten ammattikuvataiteilijoiden ja Lahden sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Tukevan portaan toinen kunnan toimialakumppani on ollut Lahden kulttuurikeskus ja tiivistä yhteistyötä on tehty myös Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tukevan portaan koordinoiva taho on kuvataidejärjestö Kauno ry.

Tukeva porras -hankkeessa taide on tuotu osaksi ihmisten arkea kulttuurin esteettömyyden ja saavutettavuuden arvojen mukaisesti. Lahden seudulle on syntynyt aktiivinen taiteilijaverkosto, jolla on osaamista taiteen tekemisestä sosiaali- ja terveyssektorilla. Hankkeen tavoitteena oli mallintaa valtakunnallisesti toistettava välittäjäportaan toimintamalli kunnan ja ammattikuvataiteilijoiden välille kuvataiteen hyödyntämiseksi sosiaalisten palveluiden tukena käytännössä ja käyttäjälähtöisesti. Onnistuneen hankkeen toimintamallia vakiinnutetaan Lahdessa parhaillaan hallituksen kärkihankerahoituksen tuella.

Hämeen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Johanna Vuolasto p. 0295 330 870
Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste