Terveyttä kulttuurista / Pirkanmaa -verkoston tapaaminen 13. joulukuuta

Tapaamisen teemana on Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Tule tuomaan omat ideasi ja ehdotuksesi kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan! Mitä pitäisi tehdä, jotta kulttuurihyvinvointi voisi Pirkanmaalla paremmin? Mitä toimenpiteitä tarvittaisiin? Miten toiminta pitäisi organisoida ja miten se pitäisi rahoittaa?

Terveyttä kulttuurista / Pirkanmaa -verkoston tapaaminen
Aika: Tiistai 13.12.2016 klo 13.00–16.30
Paikka: Kumppanuustalo Artteli, Monitoimitila Pohja, Salhojankatu 42, Tampere

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on koota konkreettisia ehdotuksia, joilla taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Suunnitelmasta halutaan tehdä helposti hyödynnettävä työkalu, jonka avulla voidaan luoda hyvälaatuista kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaa. Suunnitelman tarkoitus on mahdollistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja löytää toimintaan sitoutuneita vastuutahoja. Lisää tietoa suunnitelmatyöstä löytyy alempaa.

Tapahtuma on maksuton, mutta siihen pitää ilmoittautua etukäteen. Ilmoittaudu linkin kautta viimeistään perjantaina 9.12. Tilaisuuteen on rajallinen määrä paikkoja.

Terveyttä kulttuurista / Pirkanmaa -verkosto toimii kulttuuri- ja taidealan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisenä foorumina, jonka kokoontumisten tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistämisestä, mahdollistaa yhteiset hankkeet ja kumppanuudet sekä viedä yhteistä asiaamme eteenpäin. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Ja vaikka et olisi aikaisemmin ollut verkoston tapaamisissa, niin lämpimästi tervetuloa! Voit myös halutessasi levittää sanaa tapaamisesta ihmiselle ja tahoille, jotka voisivat olla tapaamisesta kiinnostuneita.

Jos et pääse 13.12 paikalle, mutta haluat tuoda omia näkemyksiäsi keskusteluun mukaan, voit tehdä ehdotuksia nettikyselyn kautta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan suunnitelmatyöhön!

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimistyön tausta

Viime keväänä Pirkanmaalla käynnistyi alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimistyö. Työ linkittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuulla olevaan terveyden edistämisen alueelliseen koordinaatiotyöhön, jossa kaikki alueen kunnat ovat poikkisektorisesti mukana. Kyseessä on strateginen alueellinen asiakirja kuten aiemmat alueelliset ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmat Pirkanmaalla. Tarkoituksena on saada suunnitelma lausuntokierrokselle kunnissa ja muissa sidosryhmissä kevään 2017 aikana ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksyttäväksi kesällä 2017, jolloin sen toimeenpano voitaisiin käynnistää syksyllä 2017.

Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on koota konkreettisia ehdotuksia, joilla taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Suunnitelmasta halutaan tehdä helposti hyödynnettävä työkalu, jonka avulla kuntiin voidaan luoda hyvälaatuista kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaa. Suunnitelman tarkoitus on mahdollistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja löytää toimintaan sitoutuneita vastuutahoja.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on osa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017–2020:n toimeenpanoa. Pirkanmaa tekee hankkeessa tärkeää pioneerityötä, sillä vastaavaa suunnitelmaa ei Suomessa ole aiemmin laadittu.

Suunnitelmatyötä tekee monialainen ryhmä asiantuntijoita mm. taiteen, kulttuurin, sosiaali- ja terveyspalvelujen, tutkimuksen ja päätöksenteon aloilta. Suunnitelmatyötä koordinoivat taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Arttu Haapalainen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen. Taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän on mukana asiantuntijana suunnitelmatyössä.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri ja taide ovat perusoikeuksia: YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella tulee olla oikeus päästä osalliseksi kulttuurista ja nauttia taiteista. Olennaista on ottaa huomioon kaksi aspektia: toisaalta taide ja kulttuuri luovat jo itsessään hyvinvointia ja mielekästä elämää. Toisaalta niitä voidaan käyttää myös tavoitteellisesti edistämään toivottuja päämääriä.

Lisätietoja:

Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
p. 0295 330 843
arttu.haapalainen@taike.fi