Moderni Kanuuna -työryhmä sai Satakunnan taidepalkinnon

Satakunnan taidetoimikunta palkitsi Moderni Kanuuna -työryhmän tunnustuksena Samurai Rauni Reposaarelainen elokuvasta. Palkinto on 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Elokuva Samurai Rauni Reposaarelainen edustaa paikallisten taiteilijoiden omaehtoista, monialaista ja sinnikästä pyrkimystä tehdä oma visionsa näkyväksi. Se on osoitus vahvasta taiteellisesta näkemyksestä, jossa paikallisuuden värittämänä tuodaan esiin yleismaailmallisia elämän perusasioita. Moderni Kanuuna -työryhmä on vuonna 2000 perustettu, omien sanojensa mukaan ”toismaailmallisia tarinoita” tuottava eri taiteenalojen tekijöistä koostuva työryhmä. Aiemmin näytelmiä tuottaneelle kokoonpanolle Samurai Rauni Reposaarelainen on ensimmäinen kokoillan elokuva. Työryhmä itse määrittelee elokuvan surrealistiseksi tragikomediaksi.

Satakunnan taidetoimikunta halusi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että elokuva on toteutettu yhteisöllisesti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti, kuitenkin pitäen selkeää taiteellista tavoitetta yllä.

  • Elokuva on karujen olosuhteiden ja outojen näkymien visuaalinen ilo. Työryhmä on kurkottanut riittävän pitkälle eikä ole hillinnyt taiteellista innostustaan kuoppaisella tiellä, sanoi Satakunnan taidetoimikunnan puheenjohtaja Päivi Setälä.

Satakunnan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Antti Huntus p. 0295 330 810
Taiteen edistämiskeskuksen Satakunnan sivutoimipiste