Päiväkoti Asemapäällikkö sai Lapin taidepalkinnon

Erityisasiantuntija Tomi Aho (vas.), päiväkoti Asemapäällikön johtaja Esa Majava ja Lapin taidetoimikunnan puheenjohtaja Liisa Penttilä. Kuva: Malla Alatalo

Lapin taidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2016 taidepalkinnon Rovaniemeläiselle Päiväkoti Asemapäällikölle. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2016 teemana on "Taide on lasten". Teemavuonna Taike vahvistaa lasten ja nuorten aitoa ja vaikutuksellista osallisuutta maassamme. Tavoitteena on nostaa lasten- ja nuortenkulttuurin asemaa esille useilla eri foorumeilla. Lapin taidetoimikunta kokee taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden olevan keskeisessä asemassa lastenkulttuurin edistämisessä samoin luovuuden vahvistamisen sekä kulttuurin tuomisen osaksi lasten arkea.

Päiväkoti Asemapäällikössä kaiken toiminnan lähtökohta on leikkivä, luova, ainutlaatuinen lapsi. Päiväkodissa on monipuolista toimintaa, jossa korostuvat erityisesti luovan toiminnan monet muodot. Taiteenaloissa painottuvat musiikki, draama ja kädentyöt. Esimerkiksi vuosittain päiväkodin henkilökunta yhdessä lasten ja vanhempien kanssa toteuttavat musikaalin, jossa estradille pääsevät kaikki päiväkodin lapset. Musikaalin tuotoilla rahoitetaan lasten taide- ja kulttuuriaktiviteetteja ympäri vuoden.

Lapin taidetoimikunnan vuoden 2016 taidepalkinto myönnetään Päiväkoti Asemapäällikölle tunnustukseksi lähes kahden vuosikymmenen pitkäjänteisestä työstä, jonka avulla on kylvetty siemeniä tulevien sukupolvien taiteen ja kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi.

Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tomi Aho, p. 0295 330 850
Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipiste