Taideneuvosto päätti taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäsenet kaksivuotiskaudelle 2017–18

Taideneuvosto nimesi taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäseniksi kuusi valtion taidetoimikuntien puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ja kaksi alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajaa. Toimikunnan puheenjohtaja on valokuva- ja kuvataiteilija Marja Helander. Toimikunta valitsee varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan.

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan toimialana on monialainen taide, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. Toimikunta päättää liikkuvuus-, monikulttuurisuus- ja monitaiteen apurahoista sekä antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä asioista. Toimikunta lausuu myös valtakunnallisten kulttuuritapahtumien avustuksista ja päättää monitaiteen valtionpalkinnosta.

Toimikunnan työskentelyssä tulee taideneuvoston päätöksen mukaan turvata monikulttuurisuuden asiantuntemus. Asioiden valmisteluun työjaostossa osallistuu tarvittaessa monikulttuurisuuden asiantuntijoita, joita kutsutaan valtion ja alueellisista taidetoimikunnista tai toimikuntien ulkopuolelta. Asiantuntijoiden nimet julkistetaan päätösten yhteydessä.

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta 2017–18

Puheenjohtaja:

Marja Helander, valokuva- ja kuvataiteilija, Helsinki

Jäsenet:

Dag Andersson, toiminnanjohtaja, Kemiö (audiovisuaalisten taiteiden toimikunnan puheenjohtaja)
Kimmo Hakola, säveltäjä, Helsinki (musiikkitoimikunnan puheenjohtaja)
Minna Henriksson, taiteilija, Helsinki (visuaalisten taiteiden toimikunnan varapuheenjohtaja)
Petteri Ikonen, kuvataiteilija, koulutusalajohtaja muotoilu, Kotka/Vantaa (Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan puheenjohtaja)
Tomi Kontio, kirjailija, Helsinki (kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja)
Liisa Penttilä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, Rovaniemi (Lapin taidetoimikunnan puheenjohtaja)
Tarja Tuupanen, korutaiteilija, Lappeenranta (arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnan puheenjohtaja)
Vesa Tapio Valo, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki (esittävien taiteiden toimikunnan varapuheenjohtaja).

Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan. Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Niiden suorassa päätösvallassa on 64 % Taiken 34 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi ne arvioivat viraston päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se myös nimeää jäsenet valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin.

Lisätietoja:

Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen, yhteydenotot viestintäpäällikkö Eija Ristimäen kautta, p. 0295 330 722, eija.ristimaki@taike.fi