Pohjois-Suomen kirjailijapäivät palaavat Taivalkoskelle

Seuraavat Pohjois-Suomen kirjailijapäivät järjestetään Taivalkoskella 11.-13.4.2014. Keskeisimpiä tapahtumapaikkoja ovat Taivalkosken koulukeskus sekä Päätalokeskus. Tapahtuman järjestää Oulun läänin taidetoimikunta yhteistyössä Lapin taidetoimikunnan, Taivalkosken kunnan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapahtumapaikaksi valikoitui Taivalkoski, koska se on vireä kirjallisuuspaikkakunta. Taivalkoskella sijaitseva, Kalle Päätalon kirjallisuusperintöä vaaliva, Päätalo-instituutti on aktiivinen ja merkittävä alueen kirjallisuustoimija. Yhteistyö paikkakunnan kirjallisuustoimijoiden kanssa on keskeistä. Pohjois-Suomen kirjailijapäivät on järjestetty Taivalkoskella myös kerran aiemmin, vuonna 1992.

Pohjois-Suomen kirjailijapäivät ovat syntyneet halusta ja tarpeesta nostaa näkyviin pohjoista kirjallisuutta. Maantieteellisesti ja historiallisesti pohjoisen kirjallisuus voidaan nähdä olevan marginaalisessa asemassa. Ongelmana on ollut erityisesti näkyvyyden puute.

Tapahtuma tarjoaa lähtökohdat ajatusten ja ideoiden vaihdolle sekä pohjoisen kirjallisuuden syvemmälle tarkastelulle. Tavoitteena on vahvistaa pohjoisten kirjailijoiden ammatti-identiteettiä sekä nostaa pohjoisen kirjallisuuden profiilia. Lisäksi tarkoitus on lisätä yhteistyötä kirjallisuusalan ammattilaisten välillä sekä synnyttää kontakteja.

Monipuolinen ohjelmisto

Kirjailijapäivien ohjelmisto on monipuolinen. Kirjailijapäivillä on kirjailijoiden puheenvuoroja, keskusteluja, kirjanjulkistamisia, pienryhmätyöskentelyä, kouluvierailuja sekä iltaohjelmaa. Kotimaisten kirjailijoiden lisäksi ohjelmistossa on myös ulkomaisia kirjailijoita, jotka tuovat keskusteluun ulkomaisia näkökulmia.

Kirjailijapäivät on ammattikirjailijoiden ja kirja-alan ammattilaisten kohtaamispaikka. Osallistujia on ollut kahdella edellisellä kerralla noin 150 ja samaa määrää odotetaan myös Taivalkosken tapahtumaan. Tilaisuus on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville.

Kirjailijapäivät on koettu tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Tapahtuma on saanut kiitosta erityisesti monipuolisesta ohjelmastaan sekä siitä, että tapahtuma tarjoaa hyvät edellytykset verkostoitumiseen.

Kirjailijapäivien tausta

Pohjois-Suomen kirjailijapäivät on aiemmin järjestetty neljästi 1980- ja 1990-luvuilla. Toiminta kuitenkin keskeytyi. Oulun läänin taidetoimikunta on sopinut Lapin taidetoimikunnan kanssa, että kirjailijapäiviä järjestetään kahden vuoden välein, vuorotellen kummankin toimialueella.

Tapahtuma herätettiin kentän toiveesta uudestaan henkiin 2010 Utäjärven Rokualla, jolloin päävastuu oli Oulun läänin taidetoimikunnalla. Edellisten kirjailijapäivien järjestelyvastuu oli Lapin taidetoimikunnalla ja tapahtuma pidettiin 26.-29.1.2012 Kemissä.

Lisätietoa:
Tuomo Heikkinen
kirjallisuuden läänintaiteilija
Oulun läänin taidetoimikunta
050 4560 164
tuomo.heikkinen@minedu.fi
http://www.kirjailijapaivat.fi
http://www.oulunlaanintaidetoimikunta.fi

Kati Koivukangas
johtaja
Päätalo-instituutti
040 5482 247
kati.koivukangas@taivalkoski.fi
www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti