Mediataiteen apurahoja taiteentekijöille ja yhteisöille

Taike tukee erityisavustuksella Video Art Festival Turku -festivaalia, joka järjestetään toista kertaa toukokuussa 2017. Kuva vuoden 2016 festivaalien työpajasta. Kuvaaja: Veera Lohiniva

Taiteen edistämiskeskus ja valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta jakoivat apurahoja ja avustuksia mediataiteilijoille ja alan yhteisöille.

Mediataiteen kohdeapurahat keskittyvät teosten valmistus- tai näyttelykuluihin. Apurahan sai 51 taiteilijaa tai työryhmää. Hakijoita oli 92. Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta jakoi mediataiteen kohdeapurahoja kaikkiaan 112 500 euroa.

Mediataiteen erityisavustuksen sai kolme yhteisöä. Taiteen edistämiskeskus tukee taiteilijoiden tekniikkapajojen kehittämistä, DNA-editoinnin taiteilijatyöpajaa sekä Video Art Festival Turku -videotaidefestivaalin järjestämistä. Mediataiteen avustusta haki kahdeksan yhteisöä.

Valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Taike kuulee audiovisuaalisten taiteiden toimikuntaa yhteisöavustusten osalta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Suvi Paavola, suvi.paavola@taike.fi puh. 0295 330 703

Erityisavustukset, yhteensä 12 500 euroa

Helsinki Hacklab ry, Helsinki, 5 000 €
Kädentaito- ja tekniikkapajan kehittäminen, yhteistyötoiminta ja kaikille avointen koulutusten mahdollistaminen

Suomen biotaiteen seura ry, Helsinki, 4 500 €
CRISPaRt - DNA editing with CRISPR CAS 9 for artists, bioartsociety collaboration

Ääriö ry, Turku, 3 000 €
Video Art Festival Turku (VAFT) -festivaalin järjestämiseen

Kohdeapurahat, yhteensä 112 500 €

Ahonen Antti, Helsinki, 2 000 €
Kuva-arkiston uudelleen organisoimiseen

Autio Pasi, Helsinki, 2 000 €
Laitehankintoihin

Blom Risto-Pekka, Tampere, 1 500 €
Laitehankintoihin

Dahlsten Annika, Turku, 2 000 €
Työryhmälle (3 henkilöä) animaatioelokuvan tuotantoon

Estarriola Anna, Helsinki, 3 000 €
Support part of the material and outsourcing costs of four different exhibitions of media installations

Gaál Miklos, Helsinki, 4 000 €
Pfaueninsel -elokuva-esseen loppuun saattamiseen

Goldblatt Taija, Tampere, 1 500 €
Näyttelykustannuksiin

Górzna Ewa, Helsinki, 2 000 €
Video installation production and exhibition costs

Hautamäki Jukka-Pekka, Helsinki, 1 000 €
Häive-teoksen kuluihin Forum Box gallerian näyttelyyn

Huber Sasha, Helsinki, 2 000 €
Project production of video intervention during artist residency in Canada

Ivars Hanne, Helsingfors, 2 000 €
För separatutställning

Javits Alisa, Helsinki, 2 000 €
Teoksen työstämiseen

Kallio Jari, Turku, 2 000 €
Laitehankintaan

Kantola Maikki, Tampere, 2 000 €
Puntala dokumenttina

Keski-Korsu Mari (mkk), Helsinki, 2 000 €
Työryhmälle (2 henkilöä) yhteisöllisen taideprojektin toteuttamiseen

Koivumäki Juhani, Helsinki, 1 000 €
Näyttelykustannuksiin

Kina Jonna, Tampere, 2 000 €
Laitehankintaan ja mediataideteoksen tuotantokuluihin

Lecklin Johanna, Helsinki, 2 000 €
Mediataideteoksen tuotantokuluihin

Ljokkoi Mari, Helsinki, 2 000 €
Näyttelykustannuksiin: kolme yksityisnäyttelyä

Långström Minna, Salo, 2 000 €
För utförandet av filmen och installationen Skimra, Finnas Till

Meriläinen Reija, Helsinki, 3 000 €
Feminismi, kehonkuva ja sosiaalinen proteesi - työskentely ja näyttelykustannukset kolmea näyttelyä varten

Neittaanmäki Reetta, Helsinki, 1 000 €
Työryhmälle (2 hlö) näyttely- ja käännöskustannuksiin

Niemi-Junkola Fanni, Tampere, 2 000 €
Yhteisnäyttelyyn osallistuminen

Nousiainen Anna-Mari, Helsinki, 2 000 €
Työryhmälle (2 henkilöä) teoksen toteuttamiseen ja näyttelykustannuksiin

Nykyri Anna, Helsinki, 4 000 €
Dokumenttielokuvan ja videoinstallaation "American Dancer" (työnimi) kuluihin

Orenius Marika, Helsinki, 3 000 €
Videoinstallaation ennakkosuunnittelu ja kuvaus sekä kamerahankinta

Pekkonen Heli, Helsinki, 2 000 €
Työryhmälle (2 henkilöä) mediateoksen aikaisiin työskentelykustannuksiin ja tuotantoon

Pelkki Sini, Helsinki, 2 000 €
16mm filmille kuvattavan teoksen toteuttamiseen

Pesonen Jaakko, Varsinais-Suomi, 3 000 €
Tilallisen ja interaktiivisen videoinstallaation tekemiseen

Piquemal Sebastien, Helsinki, 2 000 €
Freedom Portal - a collection of digital artworks hosted on small re-purposed Wi-Fi routers installed within the urban environment throughout Helsinki

Pohjola Ilppo, Helsinki, 4 000 €
Työryhmälle (2 hlö) installaatioteoksen taiteelliseen ja sisällölliseen suunnitteluun sekä tekniseen ja tuotannolliseen valmisteluun

Punzo Ivan, Helsinki, 4 000 €
Työryhmälle (5 hlö) kahdeksannen kansainvälisen AAVE-festivaalin järjestäminen

Puustinen Merja, Espoo, 3 000 €
Työryhmälle (2 hlö) vuorovaikutteisen mediataideteoksen toteuttamiseen

Rainio Minna, Rovaniemi, 3 000 €
Työryhmälle (2 henkilöä) videoteoksen tuotantokuluihin ja näyttelyyn Turku Biennaalissa

Rauhala Annika, Helsinki, 1 500 €
Joukkojenhallintapoliisia käsittelevän videoinstallaation toteuttamiseksi

Ripatti Mika, Helsinki, 2 000 €
Videoteoksen "Kirjeitä täältä jostakin" loppuunsaattaminen

Roover Kati, Helsinki, 2 000 €
Teoksen Fragments of the Paradise Lost teoksen toteutukseen, laitehankintoihin ja matkakustannuksiin

Rotko Johanna, Kotka, 2 000 €
Taiteelliseen työskentelyyn sekä näyttely- ja residenssikustannuksiin Elävät kuvat/living images hiivagrammit tieteen kontekstissa -projektille

Rouhiainen Simo, Helsinki, 1 000 €
Sissiprojisoinnit - liikkuva mediataideteatteri ja livemaalaus-teos sähköpyörään

Saiyar Azar, Helsinki, 1 500 €
Näyttelykuluihin

Straschnoy Axel, Helsinki, 2 000 €
ARS17-näyttelyyn valitun teoksen "Etsivä" tuotantoon

Suoniemi Minna, Helsinki, 3 000 €
Turku biennaalin teoksen Practical ecology toteutus

Tahkolahti Ella, Helsinki, 1 500 €
Installaation valmistus- ja näyttelykuluihin

Tervo Sakari, Helsinki, 4 000 €
Työryhmälle (2 henkilöä) Temptation Island-näyttelyn toteuttamiseen

Tykkä Salla, Helsinki, 4 000 €
Kokeellisen dokumenttielokuvan Europpaa (työnimi) käsikirjoittamiseen ja tuotannon valmisteluun

Valja Pinja, Helsinki, 1 000 €
Tanssillisen videotaideteoksen A Poly Love Story tuotantokustannuksiin

Viita Milja, Porvoo, 2 000 €
Installaation kuluihin

Viitahuhta Marja, Helsinki, 2 000 €
Teoksen "Monsuuni" käsikirjoittamiseen

Wright Timo, Helsinki, 2 000 €
Love will tear us apart -videoteoksen valmistamiseen

Yli-Annala Kari Tapani, Helsinki, 2 000 €
KIMEERI-kokonaisuus (kolmen näyttelyn ja esityksen toteuttaminen)

Yksi apurahan saaja ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen.