Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena -pilotin aineisto tukee uusien opetussuunnitelmien toteutusta

Kuva: Aino Salmi

Arkkitehtuuri on monitieteinen- ja taiteinen ilmiö, jonka tarkasteleminen koulujen oppiainerajat ylittävänä projektina tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita kattavasti. Hämeenlinnassa syksyllä 2016 toteutetussa pilottiprojektissa 9. luokan oppilaat tutkivat oman kaupunkinsa kehitystä, havainnoivat sen nykytilaa ja visioivat tulevaa. Pilotin toteutus ja tulokset on nyt julkaistu Lastenkulttuurikeskus Arxin verkkosivuilla ja ne ovat kaikkien monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunnittelevien vapaasti hyödynnettävissä.

Hämeenlinnassa syksyllä 2016 toteutetussa monialaisen oppimisen pilottiprojektissa työstettiin oppiainerajat ylittävää kokonaisuutta yläkoulujen uusien opetussuunnitelmien tarpeet huomioon ottaen. Rakennetun ympäristön tarkastelu nivoi yhteen yhteiskuntaopin, maantiedon, kuvataiteen ja oppilaanohjauksen oppiaineiden sisältöjä.

Projekti toteutettiin osana paikallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa, Kulttuuripolkua. Hämeenlinnan Lyseon koulun 9. luokan oppilaiden tehtävänä oli tutkia kaupungin keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Linnan nykytilaa ja suunnitella sen tulevaisuutta. Kauppakeskuksen kortteli oli ajankohtainen kehittämisen kohde kaupungin maankäytön suunnittelussa. Opetussisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta arkkitehti Taina Lindgren ja oppimisprosessi mukaili tosielämän suunnitteluprosessia.

Projektin toteutuksesta vastasi arkkitehtuurin läänintaiteilija Eeva Astala: ”Arkkitehtuuri kiinnittyy useisiin oppiaineisiin, mutta ennen kaikkea se on ilmiö, joka vaikuttaa ja on läsnä jokaisen ihmisen arjessa jatkuvasti. Siksi koen arkkitehtuurin sopivan niin hyvin ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden teemaksi.” Aineiston tavoitteena on innostaa, auttaa ja antaa ajatuksia vastaavia projekteja suunnitteleville.

Aineisto: Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena

Lisätietoja

Eeva Astala
läänintaiteilija, arkkitehtuuri
Taiteen edistämiskeskus
Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste
eeva.astala@taike.fi
p. 0295330896