Taidetoimikunnat jakoivat viime vuonna apurahoja ja avustuksia runsaat 30 miljoonaa euroa

Taiteen keskustoimikunta ja taidetoimikunnat tukivat viime vuonna taiteellista toimintaa yhteensä yli 33 miljoonalla eurolla. Pääosa tästä, runsaat 30 miljoonaa on apurahoja ja avustuksia, jotka jaetaan hakemusten perusteella. Päätökset tehdään yhdeksässä eri taiteenala- ja 13 alueellisessa toimikunnassa. Lisäksi päätöksiä tekevät kirjallisuuden ja kuvataiteen apurahalautakunnat.

Toimikunnat myöntävät taiteilijoille vuosittain myös palkintoja sekä palkkaavat läänintaiteilijoita ja taiteilijaprofessoreita. Alueellisilla taidetoimikunnilla on lisäksi erilaisia taiteen edistämisen hankkeita ja ne ylläpitävät ulkomaisia taiteilija-asuntoja, joihin suomalaiset taiteilijat voivat hakea työskentelemään.

Valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien tuesta suurin osa jaettiin kirjallisuudelle ja kuvataiteelle. Alueellisten taidetoimikuntien jakamasta tuesta hyötyi eniten kuvataide, toiseksi eniten säveltaide.

Taidetoimikuntien tuki on valtion menoista 0,06 prosenttia ja taide- ja kulttuuribudjetista 7,5 prosenttia. Tukisumma kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia. Eniten kasvoi näyttämötaiteen ja säveltaiteen tuki.

Taidetoimikuntien apuraha- ja avustuspäätökset tehdään hakemusten perusteella. Viime vuonna hakemuksia tuli kaikkiaan 13 300. Eniten hakijoita ja saajia oli kuvataiteen ja kirjallisuuden aloilta. Apurahan sai 3 500 henkilöä, työryhmää ja yhteisöä. Myönteisen tukipäätöksen sai kaikkiaan 44 prosenttia hakijoista.

Noin neljännes tukea hakeneista oli alle 35-vuotiaita ja saajista noin viidennes. Hakijoiden ja apurahan saajien keski-ikä oli 46 vuotta. Naisia tuen hakijoista oli 53 prosenttia ja saajista 51 prosenttia. Eniten naishakijoita oli tanssitaiteessa ja vähiten säveltaiteessa.

Valtion taidetoimikuntien apurahojen ja avustusten hakijoista 53 prosenttia oli pääkaupunkiseudulta ja saajista 54 prosenttia. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoista 56 prosenttia ja saajista 57 prosenttia oli kotoisin alueen keskuskaupungista. Valtion taidetoimikuntien hakijoista ja saajista ruotsinkielisiä oli kuusi prosenttia. Muunkielisten osuus apurahan hakijoista oli neljä prosenttia ja saajista kolme prosenttia.

Taidetoimikuntaorganisaatiota ollaan parhaillaan uudistamassa. Taiteen keskustoimikunta muuttuu Taiteen edistämiskeskukseksi. Kulttuuriministeri Arhinmäki tiedottaa asiasta tänään iltapäivällä Säätytalolla.

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2011. (pdf) Tilastotiedote 1/2012. Kaksikielinen (suomi – englanti).

Ruotsinkielinen julkaisu saatavilla verkkoversiona viikolla 22.

Lisätietoja: Tutkimusyksikön päällikkö Paula Karhunen, puh. 0295 330 705, paula.karhunen@minedu.fi