Esitystaiteilijat ja nuoret kohtaavat kahdeksalla paikkakunnalla

100 salaisuutta on esitystaiteen työpajojen ja niistä syntyvien esitysten sarja, joka toteutetaan suurten asutuskeskusten ulkopuolella, missä nuoret jäävät yleensä kulttuuritarjonnan katveeseen. Työpajoissa kokeillaan myös etäyhteyden käyttöä taidetoiminnan ohjauksessa.

Projekti haastaa nuoret tuomaan ajatuksiaan näkyväksi ja vaikuttamaan ympäristöönsä esitystaiteen keinoin. Se haastaa myös esitystaiteilijat avaamaan omaa taiteellista ajatteluaan ja näkökulmiaan nuorten suuntaan. Lisäksi 100 salaisuutta kutsuu yleisön ottamaan vastaan uudenlaisia taiteen muotoja ja sisältöjä, ja nuorten maailmankuvaa niiden kautta.

Nuorten ääntä esiintuovan 100 salaisuutta-projektin esitystaiteen työpajojen vetäjiksi valittiin Tuomas Laitinen, Seija-Leena Salo, Anna-Sofia Sysser, Sami Vehmersuo ja Jonna Wikström. Laitinen ohjaa Kannuksella  ja Kaustisella, Salo Kuopiossa ja Lapinlahdella, Sysser Sotkamossa, Vehmersuo Valtimolla ja Wikström Puolangalla sekä Suomussalmella.

Taiteilijoiden vetämät työpajat käynnistyvät lokakuussa ja niiden lähtökohtina ovat nuorten oman äänen ja ajattelun näkyväksi tekeminen esitystaiteen keinoin.

Tuomas Laitinen on ohjaaja, kirjoittaja sekä pedagogi. Hänen erityisosaamisalueensa on katsojan rooli esityksessä ja sitä muokkaavat esitystaiteen osallistavat ja kokemukselliset muodot.

Seija-Leena Salo on teatteri- ja esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja tanssi-innostaja. Hän tekee esityksiä sekä teatteritiloihin että epätavallisempiin esitystiloihin, esimerkiksi julkisiin tiloihin.

Anna-Sofia Sysser työskentelee monialaisesti esitystaiteen ja nykytaiteen parissa. Työssään hän käyttää muun muassa kirjoittamista, liikettä, videota ja kuvataiteen keinoja.

Sami Vehmersuon mielenkiinnon kohteena on ihminen itsessään, itseisarvoisena, irti ympäristöstään. Tätä aihetta hän koittanut tarkastella niin nykyteatterin, esitystaiteen, performanssin, videotaiteen kuin musiikin rintamalla.

Jonna Wikström on teatteriohjaaja, esitystaiteilija, käsikirjoittaja ja teatteriopettaja. Esitystaiteessa häntä kiinnostavat toden (dokumentaarisen) ja kuvitteellisen yhdistäminen, fyysinen teatteri, esitykset julkisissa tiloissa ja yleisön upottaminen osaksi esitystä.

100 salaisuutta-projektia toteuttavat yhteistyössä Esitystaiteen keskus (Eskus) ja Taiteen edistämiskeskus (Taike), ja se on osa Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmaa sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Projektia tukee eMaaseutu-hanke.

100 salaisuutta-projektiin haettiin taiteilijoita toukokuussa 2017. Hakemuksia tuli yhteensä 30 kappaletta ja haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa.     

Lisätietoja:

www.100salaisuutta.blogspot.fi

Annamari Karjalainen, toiminnanjohtaja, Esitystaiteen keskus ry, Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1/33, Helsinki, p. 045 874 0470, annamari.karjalainen@eskus.fi

Laura Arala, lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, laura.arala@taike.fi