Yläkoulujen arkkitehtuurinäyttelyt avautuvat Lappeenrannassa ja Helsingissä

Lappeenrannassa ja Helsingissä lokakuun lopulla avautuvat näyttelyt esittelevät yläkoulujen oppilaiden näkemyksiä omasta elinympäristöstään. Näyttelyt ovat valmistuneet projekteissa, joissa on yhdistetty useita eri oppiaineita arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kautta.

Lappeenrannassa Kesämäen koulun 7B-luokkalaiset tutkivat Raatihuoneen ja kauppakeskus Armadan kortteleita maantietoa, kuvataidetta ja historiaa yhdistävässä projektikokonaisuudessa. Helsingissä puolestaan Porolahden koulun 9E ja 9F-luokkalaiset tutkivat Vartiosaarta ja kehittivät suunnitelmia kuvataiteen, yhteiskuntaopin, maantiedon, matematiikan, ympäristökemian ja äidinkielen oppiaineissa.

Lappeenrannassa näyttely on esillä Seurakuntatalolla perjantaista 20.10.2017 alkaen ja Helsingissä kaupunkisuunnittelun info- ja näyttelytila Laiturilla 23.10.2017 alkaen. Myöhemmin avataan näyttely myös Kotkassa.

Näyttelyt ovat syntyneet Taiteen edistämiskeskuksen Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena -projektissa, joka toteutetaan Lappeenrannassa, Helsingissä ja Kotkassa syyslukukaudella 2017. Kaikissa projekteissa oppimiskokonaisuuden teemaksi on valittu jokin kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvä ajankohtainen teema: Lappeenrannassa keskustan kaksi korttelia, Helsingissä Vartiosaari ja Kotkassa Kyminlinnan alue. Nämä ovat kohteita, joita kaupunkisuunnittelut oikeastikin suunnittelevat – nuoret pääsevät antamaan oman näkemyksensä myös suunnittelijoiden tietoon.

Projektien tavoitteena on kehittää arkkitehtuurikasvatusta osana perusopetusta, luoda uusien opetussuunnitelmien toteutusta tukevia arkkitehtuurikasvatuksen malleja sekä lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia oman ympäristönsä kehittämiseen. Monialaisen oppimisen projekteissa työstetään oppiainerajat ylittävä kokonaisuus, jonka keskiössä ovat arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu.

Projektit on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä arkkitehti Mari Jaakonahon, taidekasvattaja Veera Kuokan, muotoilija Jenni Puonti-Danskin sekä yhteistyökoulujen opettajien, kaupunkisuunnittelun toimialojen ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena -projekti on osa Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin kehittämisohjelmaa.

Näyttelyiden ajankohdat:

  • Lappeenrannan Seurakuntatalo, Koulukatu 10, 20.10.-10.11.2017. Näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 20.10. klo 12.30. Avajaisissa on mahdollisuus haastatella projektiin osallistuneita nuoria.
  • Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laituri, 23.10-18.11.

Lisätietoja:

Eeva Astala
arkkitehtuurin valtakunnallinen läänintaiteilija, TaM
p. 0295330896
eeva.astala@taike.fi