Satakunnan taidetoimikunta tukee Kankaanpään museotoiminnan kehittämistä

Kankaanpään kaupunki suunnittelee kaupunginmuseon ammattivirkojen lakkauttamista taloudellisten säästöjen saamiseksi. Asia on esillä kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Satakunnan taidetoimikunta on päättänyt antaa kaupunginvaltuustolle asiasta oman kannanottonsa.

Satakunnan taidetoimikunta on yllättynyt Kankaanpään kaupungin suunnitelmista lakkauttaa kaupungin ammatillinen museotoiminta kesken sen aktiivista kehittämisprosessia, jota on mm. Satakuntaliitto tukenut maakunnan kehittämisvaroin.  Toimikunta pitää ymmärrettävänä, että nykyinen taloudellinen tilanne edellyttää tällä hetkellä useimmilta kunnilta priorisointeja ja myös säästötoimia. Niiden kohdentamisessa tulee kuitenkin pelkkien fiskaalisten näkökohtien lisäksi jo nykyisin ottaa huomioon myös niiden kulttuurivaikutukset, vaikka toistaiseksi tällaista vaatimusta ei lakiperusteisesti olekaan olemassa. 

Satakunnan taidetoimikunta on huolissaan siitä, miten koko maakunnan kulttuuri- ja taide-elämän vireys ja kehitys voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa ja sen edellytyksenä tulee olemaan rannikkokaupunkien kulttuuripanostuksen ohella se, että myös maakunnan muilla alueilla syntyy yhä vahvistuvia kulttuurin ja taiteen yksiköitä. Kankaanpää on tällaiseksi yksiköksi luonteva kaupunkikeskus ja siellä oleva kulttuurin infrastruktuuri on nykyisellään siihen hyvä perusta. Keskeinen vahvuus Kankaanpäässä on nykyisin kuvataiteessa, jota myös kaupunginmuseon taidekokoelma ja sen ammattihenkilökunnan taidehistoriallinen asiantuntemus tukevat.  Kaupunkiin on taidekoulun ja museotoiminnan ansiosta kehittynyt myös laajempi aktiivinen kuvataideyhteisö, harvinaisuus suuremmillakin paikkakunnilla.

Taidetoimikunta toivoo, että Kankaanpään kaupunki arvostaisi tätä osaamista ja aktiivisuutta ja pyrkisi myös hyödyntämään sitä vahvistaen sen avulla entisestään kaupungin ulkoista imagoa. Myös museotoimintaan panostaen sitä olisi mahdollisuus kehittää nykyistä enemmän taide- ja kulttuurimatkailun suuntaan, jolloin se olisi myös keskeinen osa Pohjois-Satakunnan alueen kokonaiskehittämistä. Toimikunnan näkemyksen mukaan myös kulttuurin alueella edessä oleva kuntayhteistyö tai siinä eteneminen vieläkin pitemmälle antaa haluttaessa mahdollisuudet vahvistaa Kankaanpään taide- ja kulttuuripainotusta koko seutukunnan yhteisin, myös taloudellisin voimin. 

Taide- ja kulttuuripalvelujen merkitystä kaupungin omille asukkaille ja sen kulttuuriperinnön säilyttämistä ei voi nykytilanteessa liikaa korostaa. On vaarana, että tämänhetkisten taloudellisten näkökohtien liiallinen ja ehkä käytännössä vain hetkellinen ratkaisevuus päätöksenteossa jättää aivan liian vähälle huomiolle henkisten arvojen merkityksen myös kaupunkilaisten tulevaisuuden arjessa ja kaupunkiyhteisön koko henkisessä ilmapiirissä. Taidetoimikunnan mielestä tulisikin hyvin tarkkaan arvioida sellaisten päätösten seuraukset, joilla mitätöidään vuosikymmenten kuluessa tehty työ oman paikkakunnan kulttuuriperinnön, historian ja identiteetin hyväksi ja sen merkitys kaupungin asukkaille.

Museot ovat kansakunnan elävä muisti ja Kankaanpäässä on viime vuodet ollut yhtenä museon keinona virkistää tätä muistia myös kaupunkilaisten omin tarinoin. Satakunnan taidetoimikunta uskookin, että kaupungin nyt tekemät päätökset tulevat säilymään kankaanpääläisten ja myös muiden satakuntalaisten muistissa kauan, sillä niillä tulee olemaan kauaskantoiset seuraukset  -  ovat ne sitten minkä sisältöiset tahansa.

Porissa 29.5.2012

 

Satakunnan taidetoimikunta