Taikessa aloittaa viisi uutta läänintaiteilijaa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) vahvistaa asiantuntijuuttaan viidellä uudella läänintaiteilijalla. He aloittavat Taiken kehittämisohjelmissa 1. helmikuuta. Toimikausi on kolme vuotta.

Taiken tuoreimpia kehittämisohjelmia ovat kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden sekä taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan ohjelmat. Niihin saatiin nyt lisävahvistusta, samoin kuin lasten- ja nuortenkulttuurin sekä taiteilijoiden työskentelyedellytysten ohjelmiin.

”Taike on viiden vuoden aikana kehittänyt läänintaiteilijoiden työtä kohdentamalla sitä nimettyihin kehittämisohjelmiin. Tällä on pyritty asiantuntijatyön entistä vahvempaan vaikuttavuuteen ja lisäämään taiteen ja muun yhteiskunnan välisiä kosketuspintoja”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

”Olemme saaneet jo paljon näyttöä siitä, miten taide ja kulttuuri ovat saaneet jalansijaa muiden yhteiskuntasektoreiden, esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Taiteessa on paljon käyttämätöntä potentiaalia, kun pohditaan tulevaisuuden yhteiskunnan ratkaisuja. Meillä Taikessa on 40 läänintaiteilija-asiantuntijaa valmiina antamaan panoksensa tähän työhön”, Sirnö visioi.

Taiken kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa aloittavat FM Maija (Maikki) Kantola (s. 1967) ja FM Milja Guttorm (s. 1978). Kantola käynnistää kulttuurisen moninaisuuden ja taiteen soveltavan käytön projekteja Satakunnassa. Guttorm edistää saamelaiskulttuuria Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kaupunkiympäristöissä. Kantola työskentelee Porin ja Guttorm Oulun toimipisteessä.

Kantola on aiemmin työskennellyt monikulttuurisissa yhteisöissä, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Hänellä on erityisosaamista mediakulttuurista. Guttorm on toiminut muun muassa saamenkielen opettajana ja saamelaiskulttuuria edistävissä projekteissa koordinaattorina. Kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilijan tehtävään oli 23 hakijaa ja kaupunkisaamelaisuuden tehtävään 7 hakijaa.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmassa Taiken Jyväskylän toimipisteessä aloittaa viestinnän ja taiteen medianomi Marko Hämäläinen (s. 1972). Hän vahvistaa valokuvataiteen ammattilaisuutta ja eri ikäryhmien valokuvakasvatusta Keski-Suomessa. Hämäläinen on aiemmin työskennellyt vapaan taiteilijana ja valokuvakasvatuksen ammattilaisena. Tehtävään oli 13 hakijaa.

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa Taiken Tampereen toimipisteessä aloittaa FM Anna Elina Isoaro (s. 1981). Hän kehittää kirjallisuuden alan freelancereiden työskentelyolosuhteita ja tuotannollista osaamista Pirkanmaalla. Isoaro on aiemmin toiminut muun muassa Työväen kirjallisuuspäivien koordinaattorina ja sanataideopetuksen parissa. Tehtävään oli 18 hakijaa.

Taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa Taiken Turun toimipisteessä aloittaa HuK Annika Dahlsten (s. 1975). Hän vahvistaa taiteiden välistä sekä taiteen ja muiden alojen yhteistyötä Varsinais-Suomessa ja tarvittaessa muilla alueilla. Dahlsten on toiminut kuvataiteilijana ja opetustehtävissä Turun seudulla. Tehtävään oli 69 hakijaa.

Taike kuuli alueellisia taidetoimikuntia päättäessään uusien läänintaiteilijoiden tehtäväkentistä. Läänintaiteilijoiden työ ja projektit rahoitetaan Veikkauksen tuotoista.


Lisätietoja:

Eva-Maria Hakola
Kehittämispäällikkö
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 702
eva-maria.hakola@taike.fi

Minna Sirnö
Johtaja
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 719
minna.sirno@taike.fi