Kaksikymmentä toimikuntaa päättämässä valtion tuesta taiteilijoille

Vuosina 2019-20 valtion apurahoista ja palkinnoista taiteilijoille päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa ja 13 alueellista taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä. Taideneuvosto päätti valtion taidetoimikuntien toimialat, nimet ja jäsenmäärät kokouksessaan 9. helmikuuta.

Nykymuotoinen taiteilijatuki sai alkunsa eduskunnan päätöksellä 50 vuotta sitten. Taidetoimikunnat jakavat valtion suoraa tukea taiteilijoille 21 miljoonaa euroa vuodessa. Tavoitteena on turvata ammattitaiteilijoiden työskentely.

Taide ja taiteen kenttä ovat viidessäkymmenessä vuodessa monella tavalla muuttuneet ja toimikuntarakenne on vastaavasti mukautunut tarpeisiin.

”Taiteenalojen väliset rajat eivät enää ole niin selväpiirteisiä kuin aiemmin. Produktioita tehdään yhä laaja-alaisemmin”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

”Siksi on järkevää, että myös tukihakemuksia arvioivissa toimikunnissa on laaja-alaista asiantuntemusta. Jäsenet pystyvät työskentelemään täysipainoisesti, kun jääviystilanteita syntyy entistä vähemmän”, Ruohonen jatkaa.

Valtion taidetoimikunnat kaksivuotiskaudella 2019-20 ovat:

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, toimialana arkkitehtuuri ja muotoilu, kymmenen jäsentä.

Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta, toimialana elokuvataide, mediataide sekä valo- ja äänitaide, 11 jäsentä.

Esittävien taiteiden toimikunta, toimialana näyttämötaide, performanssi- ja esitystaide, tanssitaide ja sirkustaide, 12 jäsentä.

Kirjallisuustoimikunta, toimialana kirjallisuus ja taidejournalismi, kymmenen jäsentä. Jäsenistä vähintään yksi ruotsinkielinen.

Musiikkitoimikunta, toimialana musiikki, yhdeksän jäsentä.

Visuaalisten taiteiden toimikunta, toimialana kuvataide, valokuvataide, sarjakuva- ja kuvitustaide sekä ympäristötaide, 12 jäsentä.

Taiteen moninaisuuden toimikunta, toimialana monialainen taide, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, kymmenen jäsentä. Jäsenistä vähintään neljä on kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaa.

Alueellisia taidetoimikuntia on 13. Niiden toimialueet ja nimet on määritelty lainsäädännössä. Jäseniä niissä on taideneuvoston päätöksellä 7-12.

Alueelliset taidetoimikunnat kaksivuotiskaudella 2019-20 ovat:

Etelä-Savon taidetoimikunta, toimialueena Etelä-Savon maakunnan alue, seitsemän jäsentä.

Hämeen taidetoimikunta, toimialueena Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueet, kahdeksan jäsentä.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, toimialueena Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueet, kahdeksan jäsentä.

Keski-Suomen taidetoimikunta, toimialueena Keski-Suomen maakunnan alue, kahdeksan jäsentä.

Lapin taidetoimikunta, toimialueena Lapin maakunnan alue, kahdeksan jäsentä, joista vähintään yksi edustaa saamelaiskulttuuria.

Pirkanmaan taidetoimikunta, toimialueena Pirkanmaan maakunnan alue, yhdeksän jäsentä.

Pohjanmaan taidetoimikunta, toimialueena Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueet, kahdeksan jäsentä.

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, toimialueena Pohjois-Karjalan maakunnan alue, seitsemän jäsentä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta, toimialueena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan alueet, yhdeksän jäsentä.

Pohjois-Savon taidetoimikunta, toimialueena Pohjois-Savon maakunnan alue, seitsemän jäsentä.

Satakunnan taidetoimikunta, toimialueena Satakunnan maakunnan alue, seitsemän jäsentä.

Uudenmaan taidetoimikunta, toimialueena Uudenmaan maakunnan alue, 12 jäsentä.

Varsinais-Suomen taidetoimikunta, toimialueena Varsinais-Suomen maakunnan alue, yhdeksän jäsentä.

Vuosittain valtion taidetoimikunnat käsittelevät runsaat 9000 ja alueelliset taidetoimikunnat vajaat 4000 Taiteen edistämiskeskukselle osoitettua hakemusta. Taidetoimikuntajako ei vaikuta taiteenalakohtaisen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen jakama tuki taiteelle ja kulttuurille on vuositasolla 36 miljoonaa euroa. Summasta kaksi kolmasosaa on Veikkauksen tuottoa.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se myös nimeää jäsenet valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin. Taideneuvosto päättää kokoonpanoista lokakuun kokouksessaan saamiensa ehdotusten pohjalta.

Lisätietoja: taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen, yhteydenotot viestintäpäällikkö Eija Ristimäki, eija.ristimaki@taike.fi , p. 0295 330 722.