Hae Live Herringiltä asiantuntijatukea 10.8. mennessä

Live Herring julistaa haettavaksi asiantuntijapalveluihin kohdennetun pienimuotoisen tuen. Tukea voidaan myöntää keskisuomalaisille elokuva- tai muun audiovisuaalisen kulttuurin tai mediataiteen projekteille, joissa on tarvetta ulkopuoliseen asiantuntemuksen tai osaamisen hankkimiseen.

Hakuaika: 10.8.2012 klo 16.00 mennessä (postileima 10.8. riittää)
Kohderyhmä: Keski-Suomessa toimivat taiteilijat, yrittäjät ja yhteisöt (esim. yhdistykset)
 
Haettava tuki on tarkoitettu immateriaalisten palveluiden ostamiseen. Tukea voi hakea esimerkiksi lakimiehen palkkaan sopimusasioissa tai tekniseen konsultaatioon. Rahaa ei myönnetä esim. esitteiden taittamiseen ja painamiseen tai verkkosivujen toteuttamiseen, mutta sitä voi hakea esim. tiedotussuunnitelman laatimiseen. Tukea jaetaan 1-4 hakemuksen kesken kaikkiaan 2000 €.
 
Hakemuksista täytyy käydä ilmi, millaiselle asiantuntijapalvelulle on tarvetta ja mikä on kaivatun tuen suuruus (optimisumma; sekä minimisumma, jolla palvelu saadaan). Hakemuksen liitteeksi on hyvä olla liitteenä asiantuntijoilta pyydetyt tarjoukset ko. palvelusta tai suunnitelma siitä, miten, mistä ja mihin hintaan palvelu hankitaan. Lisäksi hakemuksen liitteeksi pitää liittää projektin kuvaus (yksi A4) sekä mahdollinen toimintakertomus ja -suunnitelma.
 
Hakemus tulee toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@liveherring.org tai postilla Keski-Suomen taidetoimikunnan toimistoon osoitteeseen Live Herring -työryhmä/ Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100  Jyväskylä.
 
Mikäli Live Herring myöntää hakijalle tuen, Live Herring maksaa hakijan valitsemalle palveluntarjoajalle suoraan. Kustakin tukiprojektista tehdään erillinen sopimus. Live Herring ei maksa tukia, joista sopimusta ei ole tehty.
 
Päätökset tuen jakamisesta tekee läänintaiteilijatyöryhmä (Päivi Hintsanen ja Soile Ollikainen) yhdessä Keski-Suomen taidetoimikunnan ma. pääsihteerin Ilkka Kuukan kanssa.
 
Live Herring pidättää oikeuden olla jakamatta tukea.
 
 
Lisätiedot ja tiedustelut:
 
Soile Ollikainen
Live Herring -työryhmä
Elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijatyöryhmä /Keski-Suomen taidetoimikunta
info@liveherring.org
puh. 050-3053540
www.liveherring.org / www.keskisuomentaidetoimikunta.fi