EU:n ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinto suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti-hankkeelle

Kulttuurivoltti-hanke edisti suunnitelmallista kulttuurikasvatusta kunnissa ympäri Suomen. Kuva: Suomen lastenkulttuurikeskus

Euroopan komissio ja Europa Nostra, Euroopan johtava kulttuuriperintöalan verkosto, julkistivat 15.5. vuoden 2018 EU:n kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen voittajat. Tämän vuoden voittajien joukossa on Kulttuurivoltti -hanke ja kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa.

Tunnustus merkittävistä saavutuksista konservoinnin, tutkimuksen sekä koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kategorioissa myönnettiin 29 palkinnonsaajalle 17 maasta. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeessa tähdättiin näiden suunnitelmien määrälliseen kasvattamiseen. Hankkeessa tuotettiin verkkotyökalu, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman, joka perustuu heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa. Työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

"Tämä hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot”, tuomaristo vahvisti.

Kulttuurivoltti -hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43 paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuonna 2017 kulttuurikasvatussuunnitelmia oli 90 eri puolilla Suomen, minkä lisäksi 50 suunnitelmaa oli valmisteilla.

Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa ja sen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä lisäksi Taiteen edistämiskeskus tuki valtakunnallisen Kulttuuria kouluun -työpajakiertueen järjestämistä.

Kulttuuria kouluun -työpajakiertue aloitti Taiken Lasten- ja nuortenkulttuurin viisivuotisen kehittämisohjelman 2016-2020. Työpajoja järjestettiin 15 paikkakunnalla ja kiertue tavoitti 83 Suomen kuntaa ja sai tilaisuuksiinsa yli 450 osallistujaa. Lastenkulttuurikeskusten liitto jatkaa yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa työpajojen järjestämistä niillä alueilla, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Hankeyhteistyö toteuttaa Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman tavoitteita vahvistamalla alan ammattitaiteilijoiden asemaa ja arvostusta. Samalla parannetaan lasten- ja nuortenkulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta. Keskeistä on myös, että lapsille tarjotaan mahdollisimman laadukasta taidetta ja heidän omat toiveensa taiteen kokijoina ja tekijöinä otetaan huomioon.

Tuomaristo totesi, että kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan ​​riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja ei ole. Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta.

Lue lisää:

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma
Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards