Muutoksia Taiken hakuaikoihin ja taiteenalaluokitteluun

Lastenkulttuurin avustukset ovat jatkossa haettavissa syksyllä, samaan aikaan eri taiteenalojen erityisavustusten kanssa.

Lastenkulttuurin erityisavustusten haku siirtyy keväästä syksyyn. Vuoden 2019 avustuksia tulee hakea jo ensi lokakuussa. Muiden apurahojen ja avustusten hakuajat ovat entiset.

Taiteenaloja yhdistämällä joustavuutta rahoitukseen

Taike on muuttanut hakulomakkeiden taiteenalakohtaista luokittelua. Keskenään läheisiä taiteenaloja on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotta liikkumavara määrärahoissa lisääntyy.

Jatkossa valo- ja äänitaide sisältyy mediataiteeseen ja ympäristötaide kuvataiteeseen. Performanssi- ja esitystaiteen hakijat voivat valita joko kuvataiteen tai näyttämötaiteen. Sarjakuvataide ja kuvitustaide yhdistetään omaksi kokonaisuudekseen.

Uusi ryhmittely mahdollistaa näiden alojen joustavamman rahoituksen, kun määrärahat eivät pirstoudu pieniin osiin. Samalla selkeytetään hakemusten käsittelyä taidetoimikunnissa.

Vältä ruuhkaa

Hakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksen tekeminen vie aikaa, eikä sitä suositella jätettäväksi viimeisille hakupäiville.

Hakuilmoitukset julkaistaan kuukautta ennen hakuaikaa Taiken verkkosivuilla  www.taike.fi. Muutokset hakuajoissa ovat mahdollisia.

 

Hakuajat syksy 2018–kevät 2019

• Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet (paperihaku) 29.8.–1.10.2018

Apurahat yksityisille ja työryhmille

• Kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 1.10.–15.11.2018

• Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen taiteilijoille ja työryhmille 1.10.–15.11.2018

• Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat 2.1.–31.1.2019

• Kuvataiteen näyttöapurahat taiteilijoille 2.1.–31.1.2019

• Alueiden kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 13.2.–13.3.2019

• Alueiden työskentelyapurahat taiteilijoille 13.2.–13.3.2019

• Lastenkulttuurin kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 13.2.–13.3.2019

• Valtion taiteilija-apurahat 1.3.–3.4.2019

• Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja työryhmille, hakuajat päättyvät 15.8.2018, 15.11.2018, 28.2.2019.

Avustukset yhteisöille

1.10.–31.10.2018

• Avustukset kulttuurilehdille

• Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

• Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuteen

• Erityisavustukset yhteisöille

• Festivaaliavustukset

• Kulttuurin hyvinvointivaikutukset

• Lastenkulttuurin erityisavustukset

• Residenssiavustukset

• Toiminta-avustukset esittävän taiteen yhteisöille

• Toiminta-avustukset yhteisöille

13.2.–13.3.2019

• Prosentti rakennuskustannuksista taiteelle -erityisavustukset

 

Lisätietoja:

Taiken asiakaspalvelu asiakaspalvelu@taike.fi , p.0295 330 700.